Categorie: Uitvoeringsprogramma

IMOSS werkt momenteel in opdracht van de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlandenaan een ruimtelijke en maatschappelijke toekomstvisie en een Landschapsontwikkelingsplan met een doorkijk naar 2030. In deze regio werken drie gemeenten (Gorinchem, Vijfheerenlanden en Molenlanden) samen met twee provincies (Utrecht en Zuid-Holland) én het Waterschap Rivierenland aan de Regionaal Maatcshappelijke Agenda (RMA).