Aalsmeer Ontwikkeling Waterfront

De gemeente Aalsmeer heeft een mooie ligging aan de Westeinderplassen en streeft er naar het dorp ‘een gezicht aan het water’ te geven. In 2017 heeft IMOSS reeds een inrichtingsvisie voor het Waterfront tussen watertoren en surfstrand opgesteld. Het doel van deze visie was het reserveren van subsidiegelden van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS).

Ontwikkeling Aalsmeer Waterfront

De gemeente Aalsmeer heeft een mooie ligging aan de Westeinderplassen en streeft er naar het dorp ‘een gezicht aan het water’ te geven. In 2017 heeft IMOSS reeds een inrichtingsvisie voor het Waterfront tussen watertoren en surfstrand opgesteld. Het doel van deze visie was het reserveren van subsidiegelden van de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). In Januari 2018 heeft SLS bekend gemaakt dat er 3,4 miljoen euro gereserveerd is voor het project Waterfront. De volgende stap is nu het concreet uitwerken van de plannen om ook daadwerkelijk subsidie te ontvangen.

 

De gemeente Aalsmeer en SLS vinden het belangrijk dat de nadere planuitwerking in samenspraak met betrokkenen uit het dorp en gebruikers van het strand tot stand komt. Participatie met een zo groot mogelijke doelgroep is belangrijk voor het draagvlak van het project. De gemeente heeft hierbij de ambitie om alles op alles te zetten om ook doelgroepen die lastiger te bereiken zijn zoals jongeren, werkenden én gezinnen te betrekken bij dit project.

Participatie

IMOSS zet naast ‘traditionele’ particitatievormen zoals werksessies en informatieavonden, vooral in op online communicatie én onverwachte ‘guerrilla acties’. Het Beach Event in Augustus en flyer-acties tijdens de Feestweek Aalsmeer zijn voorbeelden van dit laatste.

 

Beach Event en Promotieteam

Een belangrijk middel dat is ingezet om een jongere doelgroep te bereiken is een live-event op het surfstrand. Tijdens dit Beach Event zijn mensen uitgenodigd om hun mening te geven over de toekomst van het strand. Mensen zijn actief aangesproken door onze medewerkers, die het gesprek aangaan met het publiek. Dit gesprek wordt ondersteund door gebruik te maken van iPads waarop gewerkt werd met de tool. Tijdens deze middag zijn contactgegevens verzameld waarmee mensen worden uitgenodigd voor een interactieve sessie in September.

Het Beachevent werdt kracht bijgezet door inzet van een DJ, ijsjes, banners en vlaggen.

Tijdens de Feestweek Aalsmeer zetten wij een professioneel promotieteam in om flyers te verspreiden in dorpscentrum, supermarkt en andere plekken.

 

Swipocratie

Participatie is méér dan een avond met koffie en cake. Swipocratie helpt organisaties om inwoners, in het bijzonder jongeren, op een andere manier te betrekken bij planvorming. Swipocratie is een beproefd instrument waarbij beelden als basis worden gebruikt voor een discussie over onze leefomgeving. Swipocratie kun je zien als Tinder voor de leefomgeving. Gebruikers krijgen verschillende beelden te zien en door te “swipen” kunnen ze aangeven of een afbeelding hun voorkeur heeft. Jongeren hebben maar een paar seconden nodig om kwaliteit te beoordelen. Hiermee spelen wij in op een samenleving die gericht is op beleving, waarbij beeldvorming de manier is om over iets te oordelen. Zo kunnen we op zoek naar antwoorden op vragen als: Wat heb je nou écht nodig op een recreatiestrand, welke activiteiten willen we hier wel, of juist niet? Wat trekt ons naar dit gebied en waarmee kan het Waterfront zich onderscheiden van andere plekken aan het water?

 

Meer informatie: www.swipocratie.nl

 

Social Media en projectwebsite

De inzet van social media is van belang om mensen zowel digitaal als fysiek te betreken bij participatietraject. Ten behoeve van dit project heeft IMOSS een actieven Facebook- en Instagram campagne opgezet wat tot enkele duizenden bezoekers op de projectwebsite heeft geleid. Via deze website worden mensen vervolgens uitgenodigd om mee te denken tijdens de participatieavonden.

 

Interactieve werksessie

Het vervolg van het participatietraject is grotendeels offline. Onderdelen a) t/m d) zoals hierboven omschreven hebben voornamelijk tot doel om lastig bereikbare doelgroepen te bereiken en zo veel mogelijk (verschillende) mensen bij het proces te betrekken. Vervolgens is het van belang dat we daadwerkelijk aan de slag gaan met de inhoud van het plan.

 

Uitwerking inrichtingsvarianten

IMOSS heeft opdracht om drie inrichtingsvarianten die voortkomen uit het participatietraject uit te werken tot het niveau van een Schetsontwerp. Deze uitwerking heeft tot doel om per variant inzicht te geven in de beoogde ruimtelijke en functionele kwaliteit van het toekomstige Waterfront. Naast de vormgeving van de verschillende oplossingen zal IMOSS inzage geven in de investeringen die gemoeid zijn met de verschillende oplossingen. Belangrijke aandachtspunten bij het ontwerp zijn de algemene toegankelijkheid (ook voor mindervaliden), flexibiliteit van gebruik (bijvoorbeeld voor evenementen) en de bereikbaarheid door hulpdiensten.

opdrachtgever Gemeente Aalsmeer
aanspreekpunt Serge Vonk