Categorie: Artikel

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort heeft de concept hoogbouwvisie vastgesteld. Binnen de gemeente Amersfoort is IMOSS al geruime tijd bezig met een aantal mooie projecten welke mede de aanleiding vormden voor de gemeente om deze visie op te stellen.