Categorie: Artikel

Donderdag 29 november heeft de gemeenteraad van De Bilt met meerderheid van stemmen de ruimtelijke randvoorwaarden voor de herontwikkeling van het voormalige Hessing-terrein aan de Utrechtseweg vastgesteld. Dit besluit maakt het mogelijk de stedenbouwkundige visie van IMOSS verder uit te werken tot een definitief stedenbouwkundig plan.