Update! Uitvoering Masterplan Watersportkern Franeker

In 2011 heeft IMOSS voor gemeente Franekeradeel en de Provincie Fryslan een Masterplan opgesteld met als doel de waterrecreant de stad in te krijgen. De visie is er op gericht […]

In 2011 heeft IMOSS voor gemeente Franekeradeel en de Provincie Fryslan een Masterplan opgesteld met als doel de waterrecreant de stad in te krijgen. De visie is er op gericht een aantal strategische ingrepen te doen , een soort stedelijke acupunctuur. Wij zijn trots op het feit dat een aantal van deze maatregelen reeds worden uitgevoerd en ook daadwerkelijk leiden tot het gewenste resultaat! Zo bevindt de realisatie van de passantenplekken langs de Noordelijke Bolwerken zich in de eindfase. In het Masterplan wordt deze maatregel gemarkeerd als “doe-plan”: plannen met de hoogste prioriteit (zie pagina 57 uit het Masterplan). Daarnaast maakt de Oosterpoortsdam plaats voor een nieuwe brug. De historische binnenstad is zo beter bereikbaar voor waterrecreanten, in het bijzonder de kleine motorboten. Deze vervanging wordt in het Masterplan als één van de belangrijke nautische maatregelen gezien. Ten slotte is in januari 2016 de Stationsbrug gesloopt. Dit is een belangrijke stap in de opwaardering van de nabije omgeving en voor een logische route van en naar de binnenstad.

Het Masterplan zet in op de promotie van de stad en op een groot aantal fysieke kenmerken, die gericht zijn op het verbeteren van de beeldkwaliteit en op het oplossen van nautische knelpunten. Meer weten van het Masterplan van Franeker? Klik dan op deze link: https://issuu.com/imossbureauvoorstedebouwbv/docs/05739