Categorie: Bedrijventerreinen

In opdracht van de gemeente Almelo heeft IMOSS gewerkt aan een economisch-ruimtelijke visie voor het stedelijk gebied van Almelo. Deze opdracht is uitgevoerd in samenwerking met Buck Consultants International (BCI) uit Nijmegen. De visie geeft inzicht in de relatie tussen de gewenste economische ontwikkelingen en de daarbij gepaard gaande ruimtelijke vraagstukken.