Categorie: Bedrijventerreinen

Voor de locatie Galgoord, tegen het centrum aan van Haastrecht heeft IMOSS een aantal herontwikkel scenario’s onderzocht, waarbij het van belang was dat bedrijvigheid een integraal onderdeel bleef vormen van de herontwikkeling. De studie is er op gericht het centrum als sfeer en identiteit door te trekken om zo ‘een balkon’ aan de Hollandse IJssel te maken, waaraan gewoond wordt en er ruimte is voor kleinschalige horeca.