Zaanstad Intensivering bedrijventerrein Assendelft-Noord

Projectbeschrijving De gemeente Zaanstad is in 2008 gestart met de revitalisering van Industrieterrein Assendelft-Noord. De gemeente pakt dit samen met de ondernemers op en wil daar een actieve rol in […]

Projectbeschrijving

De gemeente Zaanstad is in 2008 gestart met de revitalisering van Industrieterrein Assendelft-Noord. De gemeente pakt dit samen met de ondernemers op en wil daar een actieve rol in spelen en initiërend zijn. Op basis van de inventarisatie van de huidige situatie heeft de gemeente een ontwikkelingsvisie opgesteld. Daarbij wordt ingezet op het in de ontwikkelingsvisie opgenomen scenario ‘à la minute’. De gemeente heeft als doel de provinciale doelstelling op het gebied van duurzaamheid toe te passen op het industrieterrein. In dat kader heeft IMOSS bureau voor stedebouw bv een studie gedaan naar de optimalisatie van het ruimtegebruik van de kavels. In deze studie is de mogelijke verdichting in directe samenhang met de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de veiligheid bekeken. Ondanks een relatief hoog bebouwingspercentage blijkt op een groot deel van het industrieterrein grote winst te behalen in ruimtegebruik en kwaliteit. In vervolg op deze studie wordt op dit moment gewerkt aan een beeldkwaliteitplan en inrichtingsplan voor het industrieterrein.

Rol IMOSS

Na een puur onderzoekende rol bleek de opgave voor de kavelstudie al snel een sterke relatie te hebben met de ontwikkelingsvisie van de gemeente en de daarin gemaakte keuzes. IMOSS benaderde de opgave vanuit de integrale aanpak en wist zowel winst te behalen op de ambitie van duurzaamheid, als op die van ruimtelijke kwaliteit en de veiligheid. Op dit moment is IMOSS bezig om samen met de ondernemers de ambitie voor het industrieterrein te benoemen en deze te vertalen in een concreet inrichtingsplan. Daarnaast wordt door ons een beeldkwaliteitplan opgesteld waarin de ondernemers worden uitgedaagd hún bijdrage te leveren aan een mooi en duurzaam industrieterrein.

opdrachtgever Gemeente Zaanstad
aanspreekpunt Serge Vonk