Categorie: Handboek Klimaatadaptatie

Aanleiding voor het opstellen van de herinrichtingsvisie is het (grotendeels) vervangen van het riool in de historische binnenstad. Door middel van een geslaagd participatieproces hebben de gemeente Tiel, de bewoners en ondernemers van de binnenstad gekeken naar de meekoppelkansen die de rioleringsopgave met zich meebrengt. Nu de binnenstad op de schop gaat, is er de kans om thema’s zoals het waterbergend vermogen, het verkoelen en vergroenen en het autoluw maken van de binnenstad te realiseren.