Moerkapelle Jonge Veenen

Als onderdeel van de woningbouwopgave in de Zuidplaspolder is de oostzijde van de kern Moerkapelle aangewezen als toekomstige woningbouwlocatie. Op basis van het bestaande masterplan voor deze locatie heeft IMOSS gewerkt aan het stedenbouwkundig plan, verkavelingsplan en beeldkwaliteitsplan voor de eerste fase,  bestaande uit 150 woningen. Een groene parkzone vormt de verbinding tussen het bestaande dorp en de nieuwe voorzieningen. Voor het park heeft IMOSS het inrichtingsplan gemaakt.

Intro

Als onderdeel van de woningbouwopgave in de Zuidplaspolder is de oostzijde van de kern Moerkapelle aangewezen als toekomstige woningbouwlocatie. Op basis van het bestaande masterplan voor deze locatie heeft IMOSS gewerkt aan het stedenbouwkundig plan, verkavelingsplan en beeldkwaliteitsplan voor de eerste fase,  bestaande uit 150 woningen. Een groene parkzone vormt de verbinding tussen het bestaande dorp en de nieuwe voorzieningen. Voor het park heeft IMOSS het inrichtingsplan gemaakt. Tot deze voorzieningen behoren onder meer een brede school en een vernieuwde sportaccomodatie. Daarmee draagt het plan bij aan de woonkwaliteit van Moerkapelle. In totaal zullen circa 500 woningen worden ontwikkeld, verspreid over drie fasen.

 

Aanleiding

‘De Jonge Veenen’ vormt de grootste uitbreiding van de kern Moerkapelle . Op deze unieke locatie in de polder ‘De Wilde Veenen’ worden gefaseerd circa 500 woningen ontwikkeld. De woningen voorzien met name in de eigen woningbehoefte van Moerkapelle. Daarnaast is het aanwezige sportcomplex (deels) verplaatst en vernieuwd. Bovendien wordt een brede school gerealiseerd centraal gelegen in de wijk, verbonden via het park. Daarmee draagt de ontwikkeling van ‘De Jonge Veenen’ bij aan het voorzieningenniveau van Moerkapelle. Tegelijkertijd draagt deze uitbreiding bij aan de de draagkracht van de bestaande voorzieningen in het dorp. Zo blijft Moerkapelle levendig en aantrekkelijk.

 

De structuur van ‘De Jonge Veenen’ sluit aan op het dorpse karakter van Moerkapelle. De ontwikkeling vindt plaats  in drie fasen met daarbinnen deelfasen van gemiddeld 30 woningen per jaar, afhankelijk van de vraag uit de markt kan dit meer worden. Het woningbouwprogramma kent een grote verscheidenheid met een gevarieerd aanbod van verschillende woningtypen en prijsklassen. De architectuur voor de eerste fase is gebaseerd op de jaren ‘30-stijl met een hedendaagse interpretatie daarvan. Dit past bij het kleinschalige en dorpse  karakter van Moerkapelle.

 

Ruimtelijke opzet

De stedenbouwkundige opzet van ‘De Jonge Veenen’ is gebaseerd op de landschappelijke onderlegger van de polder. De lange poldersloten, kenmerkend voor de polder De Wilde Veenen, worden verbreed en ingericht tot aantrekkelijke openbare ruimte. Daarmee zijn de kenmerken van de polder duidelijk herkenbaar in de wijk. Centraal in ‘De Jonge Veenen’ ligt een groene en ruim opgezette parkzone. Deze vormt een belangrijke ontmoetingsplek voor de buurt en wordt gezien als het ‘groene hart’ van de wijk. Daarmee is ‘De Jonge Veenen’ een bijzondere, karakteristieke en groene woonomgeving geworden.

 

IMOSS heeft voor deze ontwikkeling het stedenbouwkundig plan, verkavelingsplan en beeldkwaliteitplan gemaakt. Voor het centrale park heeft IMOSS het inrichtignsplan

 

https://www.dejongeveenen.nl/nieuws

opdrachtgever VOF Moerkapelle-Oost
aanspreekpunt Tijl Hekking