Coalitieakkoord 2022 gemeente Amersfoort

Gefeliciteerd gemeente Amersfoort! Een heugelijk moment op 1 juli 2022 voor alle burgers van Amersfoort.

Na lang onderhandelen ligt er nu een coalitieakkoord vanuit vier hoofdthema’s:

  • Goed leven binnen de grenzen van onze aarde
  • Een thuis voor iedereen
  • Welzijn en sociale rechtvaardigheid
  • Goed samenspel en in gesprek

Al jaren is IMOSS betrokken bij de vormgeving en ontwikkeling van de stad Amersfoort. Met het coalitieakkoord zetten we de volgende stap in het creëren van een echte prettige en gezonde leefstad. Al jaren werkt IMOSS samen met HNS Landschapsarchitecten aan het Masterplan Wagenwerkplaats in opdracht van de NS en werkt voor Coen Hagendoorn ontwikkeling aan het plan Kop van de Hoef. Het afgelopen jaar heeft IMOSS op initiatief van het burgerinitiatief Van Ring naar Park het manifest geschreven voor de transformatie van de Stadsring.

Daarnaast werken we aan diverse binnenstedelijke tranformatieopgaves die bijdragen aan meer diversiteit aan woningen, een prettige woonomgeving en maken we ruimte zodat Amersfoort toekomstbestendiger wordt voor het veranderende klimaat.

De komende jaren blijven wij intensief betrokken bij ‘onze’ stad Amersfoort en geven we vorm aan het Coalitieakkoord en ondersteunen de hoge ambities die hierin zijn verwoord:

“Amersfoort is een geweldige stad om in te wonen, te werken en te leven. Een gemeente die steeds aantrekkelijker is vanwege de centrale ligging in Nederland. Een stad met een prachtige groene omgeving en zeer betrokken inwoners die regelmatig zelf het initiatief nemen om hun stad ook voor andere inwoners mooier te maken. Een stad met een krachtige en diverse economie die bijdraagt aan een gezonde, schone en groene samenleving. We blijven werken aan een stad waar iedereen op een prettige manier kan wonen, leven en actief meedoet aan de samenleving. Een stad waar niemand zich buitengesloten voelt en die aan iedereen kansen biedt. Voor jong en oud, met of zonder beperking, ongeacht hoe je je identificeert, je religie of je achtergrond. We werken hierbij vanuit vertrouwen en een positief mensbeeld.” (Visie, Coalitieakkoord gemeente Amersfoort 2022)