Woerden revitalisatie bedrijventerrein Barwoutswaarder

Op dinsdag 12 februari heeft IMOSS samen met ondernemers uit Woerden in een interactieve sessie nagedacht over de herinrichting van de Wagenmakersweg in het bedrijventerrein Barwoutswaarder. Aan de hand van een rondwandeling en een maquette zijn verschillende mogelijkheden verkend. Voorafgaand aan deze sessie waren er twee afspraken om samen met de ondernemers draagvlak te creëren.

Samen werken aan een mooiere werkomgeving in Woerden.

IMOSS heeft opdracht van de gemeente Woerden om in twee sporen na te denken over de revitalisatie van het bedrijventerrein Barwoutswaarder. Het eerste spoor gaat over structuurverbeteringen en schuifruimte, het herstructureringsplan Barwoutswaarder. Het tweede spoor gaat over concrete inrichtingsvoorstellen voor de straten en wegen in het bedrijventerrein, inrichtingspilots Barwoutswaarder.

Kwaliteitsimpuls

De Wagenmakersweg is een relatief korte straat in het bedrijventerrein. Het bedrijventerrein is niet in één keer aangelegd. In de loop van tientallen jaren is het bedrijventerrein gebouwd. Bij de Wagenmakersweg is niet anders. Dit is in het huidige straatbeeld te zien en met name in de inrichting van het openbaar gebied. De ondernemers onderkennen het gebrek aan ruimtelijke kwaliteit in hun directe werkomgeving. Er is nu momentum en draagvlak voor een herinrichting van de straat van gevel tot gevel, ongeacht de eigendomsgrenzen. Dit uitgangspunt geeft de broodnodige ruimte voor een kwaliteitsimpuls.

Inrichtingsvoorstellen met de ondernemers

IMOSS gaat nu het ontwerp voor de inrichting van de straat uitwerken. De komende tijd werkt IMOSS, samen met ondernemers, verscheidende inrichtingsvoorstellen uit in Barwoutswaarder. Tegelijkertijd wordt onderzocht of het mogelijk is om de wegenstructuur in het bedrijventerrein te verbeteren en of het mogelijk is om schuifruimte te maken.