Wijk Broekgraaf in Leerdam (Gemeente Vijfheerenlanden)

Wijk Broekgraaf in Leerdam nadert zijn voltooiing

Mooi om ons eigen werk vanuit de lucht te zien! De wijk Broekgraaf in Leerdam (Gemeente Vijfheerenlanden) nadert zijn voltooiing. In het project worden circa 1.250 woningen, sportvelden en een IKC gerealiseerd. Een goed voorbeeld van een duurzame gebiedsontwikkeling waarbij veel ruimte is voor water, groen en spelen.