Wagenwerkplaats Amersfoort, een bijzonder stuk stad

Vorige week woensdag, 13 maart is het herziene masterplan gepresenteerd aan zo’n 170 man! De input van deze avond wordt waar mogelijk verwerkt in de definitieve variant, het zou een mooie mijlpaal zijn als het masterplan voor de zomer wordt vastgesteld!

Een bijzonder stuk stad, dat is wat de Wagenwerkplaats gaat worden. Een stuk stad dat de schakel gaat vormen tussen het Soesterkwartier, het station en het buitengebied, maar ook een plek die ruimte biedt aan nieuwe vorm van stedelijkheid binnen de gemeente Amersfoort. Om die stedelijkheid vorm te geven is sterk ingezet op een hoogwaardige en groene ruimte, enerzijds als verblijfsplek anderzijds voor de noodzakelijke waterbuffers en enige verkoeling in de zomer. Deze groene ruimtes zetten tevens het cultuurhistorische hart op een ‘podium’. De monumentale gebouwen, maar ook het ensemble krijgen daarmee een centrale positie op de Wagenwerkplaats, waarbij de pleinruimte en de nieuwe bebouwing ruimte biedt aan de pioniers, de verkeerstuin, spelen, verblijven en recreëren.

Via deze link is de gehele presentatie te downloaden die tijdens de Wagenwerkplaats dagen is gegeven. Meer info over de Wagenwerkplaats en al de activiteiten en gebruikers is via Wagenwerkplaats.eu vinden.