Team IMOSS door naar 2e Ronde EO Wijers prijsvraag!

Met de visie ‘Houtbaar Landschap’ is het team van IMOSS geselecteerd als één van de drie teams voor de 2e ronde van de EO Wijers in de regio Twente. Houtbaar Landschap schetst een toekomst voor Twente als reusachtig lommerijk en voedselinclusief mozaïek van bebossing, agroforestry en landbouw als antwoordt op de grote vraagstukken zoals klimaatverandering, stikstofproblematiek en de toekomst van de agrarische sector.

Met de visie ‘Houtbaar Landschap’ is het team van IMOSS geselecteerd als één van de drie teams voor de 2e ronde van de EO Wijers in de regio Twente. Houtbaar Landschap schetst een toekomst voor Twente als reusachtig lommerijk en voedselinclusief mozaïek van bebossing, agroforestry en landbouw als antwoordt op de grote vraagstukken zoals klimaatverandering, stikstofproblematiek en de toekomst van de agrarische sector. 

 

Het Twentse Bos, als nieuwe cultuurlaag zet in op grootschalige bebossing (50.000 ha.) waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de veelzijdige eigenschappen van bos, waaronder stikstof- en co2 opname (10 ton co2 per hectare), recreatieve waarden, ecologie, klimaatadaptieve waarden zoals afkoeling en vasthouden van water en als duurzaam bouwmateriaal voor de toekomst. 5 principes zijn leidend in de transitie van Twente voor een nieuw perspectief voor landschap en agrariër:

  • Juiste functie op de juiste plaats met oog voor landschappelijke diversiteit waarbij de eigenschappen van de bodem en landschapspatronen als leidraad dienen voor waar en hoe de bebossing plaatsvindt. 
  • Functiemening als multiplier: de veelzijdige eigenschappen van het bos bieden oplossingen en kansen voor mens, dier en milieu. 
  • Trapsgewijze transitie: Speelruimte wordt gecreëerd door het terugbrengen van het exportoverschot en die ruimte (12000 ha.) op korte termijn in te zetten voor de houtproductie. Door o.a. dieeëtverschuivingen kan op lange termijn 50.000 ha. worden bebost.
  • Nieuwe verstedelijking: transformatie naar houtproductie biedt kansen voor houtbouw (CLT) van lokale origine, waarbij er een nieuwe verbondenheid ontstaat tussen stad en land
  • Nieuwe verdienmodellen: verschillende schakeringen van houtproductie en voedselproductie zorgen voor een nieuw economisch perspectief voor elke boer, variërend van houtproductie als bijverdienste tot de transformatie tot houtboerderijen, of als toekomstig bouwmaterialendepot / houtbank voor ontwikkelende partijen. 

Deze stip op de horizon gaan wij in het voorjaar van 2020 uitwerken door op beeldende wijze de transitie vanuit verschillende perspectieven te visualiseren. Hoe verandert het fysieke landschap voor de boer, recreant en stedeling over de loop van de 21e eeuw? Aan de hand van storytelling vertellen we hoe een aantal boeren in het nieuwe Twentse landschap opereren, hoe zij met de veranderingen zijn omgegaan en wat het nieuwe perspectief hen heeft gebracht.

Download hier de inzending ‘Houtbaar Landschap’

Het juryrapport is tevens hier te downloaden.