Studie naar de AH-locatie in het centrum van Doorn

Onze studie naar de AH-locatie in het centrum van Doorn

Woensdagavond 23 februari hadden we onze eerste gesprekstafel in het kader van het ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden van de locatie van de Albert Heijn in het centrum van Doorn. Deze studie is mogelijk gemaakt door de inzet van een voucher die is verstrekt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. We werken in deze studie samen met de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Mies Architectuur en de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) van de Provincie Utrecht Paul Roncken.


De studie heeft de titel ‘Verdicht wonen en duurzaam winkelen op de Utrechtse Heuvelrug’ en beoogt een antwoord te vinden op de volgende onderzoeksvraag:

"Met welk programma, welk ruimtegebruik en welke aanpassing van bereikbaarheid en mobiliteit, kan in de kern van het dorp Doorn de ontwikkeling van een supermarkt gecombineerd worden met substantiële woningbouwverdichting? “


We doorlopen een intensief proces waarbij we in gesprek gaan met omwonenden, belanghebbenden, grondeigenaren en exploitanten. Vervolgens brengen we aan de hand van een massastudie de kansen en mogelijkheden van deze locatie in beeld.


De studie is een vervolg op het onderzoek ‘Dorps verdichten’ dat eerder door Paul Roncken van de Provincie Utrecht is geïnitieerd.