Station Kromme Rijn

Landschappelijk systeem als leidraad voor stedelijke ontwikkeling!

De afgelopen maanden heeft IMOSS, samen met Aorta, SVP en DS landschapsarchitecten hard gewerkt aan een nieuwe aanpak voor verstedelijking-opgaven. Hiervoor hebben we als casus station Kromme Rijn genomen (in de volksmond: ‘knooppunt Lunetten’).

Aan de hand van diverse sessies met professionals en een aantal ontwerp-sessies zijn we gekomen tot een pamflet voor een nieuwe aanpak: Een landschappelijk systeem dat richting geeft aan de verstedelijking van station Kromme Rijn, we maken een zogenaamde natuurpoort. De basis van dit systeem is de Kromme Rijn en legt verbanden met het buitengebied, de binnenstad, de tijd, de natuur en de stad. 

Hiervoor hebben we een aantal principes opgesteld welke richting kunnen geven aan de invulling van dit gebied. Een benadering die uit gaat van de gewenste kwaliteiten en natuurwaarden, waarbij verdichting als middel wordt ingezet om dit voor elkaar te krijgen.

Het achtergrondverhaal, de principes en de eerste ideeën zijn hier te vinden.