Projecten IMOSS in beeld

Sinds 2004 ontwerp IMOSS aan stad, dorp, buitengebied en landschap. Inmiddels zijn er al heel wat projecten gerealiseerd of zijn momenteel in aanbouw. De planvorming vraagt altijd om een lange adem. Als het moment daar is dat de wijk, buurt of plek gerealiseerd is blijft altijd een bijzonder moment.

Sinds 2002 ontwerp IMOSS aan stad, dorp, buitengebied en landschap. Inmiddels zijn er al heel wat projecten gerealiseerd of zijn momenteel in aanbouw. Om deze te laten zien hebben we een IMOSS Pinterest pagina aangemaakt waar deze plannen op staan. De planvorming vraagt altijd om een lange adem. Als het moment daar is dat de wijk, buurt of plek gerealiseerd is, blijft altijd een bijzonder moment. Van de eerste schets tot het moment dat de eerste bewoners naar hun nieuwe buurt verhuizen, zit soms jaren tussen.

Wij hebben bij IMOSS een duidelijke keus gemaakt dat wij ons bezighouden met de stedenbouw, landschapsarchitectuur en buitenruimte. In de gerealiseerde projecten zie je hoe een stedenbouwkundige opzet, water, groen en landschappelijke structuren samen een plan vormen. De architectuur speelt daar een cruciale rol in. Een goede samenwerking en afstemming met de architect is belangrijk om tot geslaagd plan te komen. Ook het ontwerp van de buitenruimte bepaald de uitstraling en kwaliteit van de uiteindelijke plek. Op de foto’s is goed te zien wat het resultaat is van die samenwerking en afstemming tussen stedenbouw, (stedelijk) landschap en architectuur.

Vanaf nu zullen we gerealiseerde projecten en mooie foto’s blijven toevoegen. Via deze link “IMOSS op Pinterest” is het bord met een selectie uit onze reeds gerealiseerde projecten te vinden

IMOSS op Pinterest