Zwolle herontwikkeling Bagijneweide

De Bagijneweide is een gebied aan de rand van de binnenstad van Zwolle. Het gebied was tot de 19e eeuw vooral een weide en is daarna ontwikkeld met voornamelijk stadsrandfuncties. Bekend door hele Zwolle zijn de voormalige HBS, de voormalige watertoren en het Sophiaziekenhuis (een rijksmonument waar nu kunstacademie ArtEZ is gehuisvest). Door het hele gebied staan verder veel oude en grote bomen, die er een lommerijk karakter aan geven.

Binnenstedelijke herontwikkeling

Op de Bagijneweide liggen een aantal plekken die voor herontwikkeling in aanmerking komen. Voor de visievorming is in 2008 door de gemeente Zwolle begonnen met een traject van  ‘beginspraak’. De bewoners werken daarin intensief mee aan het plan. In het najaar van 2008 zijn daarvoor twee Inspiratiedagen gehouden. Hieruit is de Nota van Uitgangspunten Bagijneweide (2009) ontstaan. Als vervolg hierop is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen opgesteld (SPvE). In een korte periode is vervolgens in wederom een intensief inspraak traject met omwonenden met behulp van “rekenen en tekenen” consensus bereikt over de samenstelling van het SPvE. Aan de basis hiervan ligt een een ruimtelijk, maatschappelijk en financieel haalbaar model.

Rol

IMOSS is vanaf 2008 betrokken met de voorbereiding tot en begeleiding van het ontwerpproces. Een belangrijk onderdeel hiervan is supervisorschap tijdens inspraakavonden en verwerking van de output tot een Stedenbouwkundig Programma van Eisen in samenwerking met de gemeente Zwolle. Dit SPvE wordt momenteel vertaald naar verschillende ontwikkelingsmodellen.

opdrachtgever Gemeente Zwolle
aanspreekpunt Serge Vonnk