Waddinxveen, Reconstructie Zuidkade

In opdracht van de gemeente Waddinxveen heeft IMOSS in samenwerking met RPS het inrichtingsplan en reconstructie voor de Zuidkade opgesteld.

De Zuidkade wordt gereconstrueerd, omdat deze in een matige onderhoudstoestand verkeert. Dit betekent onder meer herstel van verzakkingen, een verbeterde afvoer van het regenwater en verkeersremmende maatregelen, zoals wegversmallingen en plateaus op de aansluitingen met de zijwegen van de Zuidkade. Daarnaast zijn voldoende parkeerplaatsen en een eenduidige uitstraling belangrijke punten in het ontwerp. De inrichting wordt ontworpen conform het ‘Duurzaam Veilig’ principe.

De gemeente sluit hiermee aan op de oeververvanging door de provincie. Zo ervaren de bewoners zo kort mogelijk overlast en is er na afronding een compleet heringerichte situatie. IMOSS heeft een enquête opgesteld om te inventariseren wat de wensen zijn bij de direct omwonenden. Op basis van deze uitkomsten is er een technische uitwerking door RPS gemaakt conform de eisen van de gemeente en Provincie ten aanzien van de waterkering.

De reconstructie is reeds afgerond.

Zie hier meer info op de site van de gemeente

opdrachtgever Gemeente Waddinxveen
in samenwerking met RPS
aanspreekpunt Tijl Hekking