Utrecht Transformatie Ivoordreef

Het doel is om met de vernieuwing een bijdrage te leveren aan de doelstelling van de gemeente Utrecht “Healthy Urban Living”, met ons uitgangspunt het maken van "een goed stuk stad”,. Dit goed stuk stad moet als voorbeeld dienen voor andere ontwikkelingen binnen Utrecht-Overvecht.

Het project betreft de sloop van de 10-hoog flat van woningcorporatie Bo-ex aan de Ivoordreef en de Einsteindreef. Op deze plek wordt een nieuw soort stedelijkheid vormgegeven, waar naast wonen ook plek moet zijn voor een kerk, sport en spel en wellicht ander type functies die passen bij de gemengde doelgroep waar deze plek ruimte aan moet bieden. Het doel is om met de vernieuwing een bijdrage te leveren aan de doelstelling van de gemeente Utrecht “Healthy Urban Living”, met ons uitgangspunt het maken van “een goed stuk stad”,. Dit goed stuk stad moet als voorbeeld dienen voor andere ontwikkelingen binnen Utrecht-Overvecht. Onze eerste visie gaf antwoord op de vraag “Op welke wijze is een nieuwe ontwikkeling in te passen in een CIAM/stempel wijk”, waarbij de rigide structureren en sterke scheiding van functies (en gebouw en maaiveld) wordt losgelaten. Uitgangspunten hierbij waren: de nieuwe menselijke maat, voor elk schaalniveau een plek (vormgeven aan de overgang), gebouw=omgeving, thuisvoelen en klimaatadaptieve ontwikkeling.

opdrachtgever Era Contour / Bo-Ex / Amvest
aanspreekpunt Joram van Otterloo