Tiel Ontwikkeling Vijverterrein “Kop van Waal”

Aan de oostkant van Tiel, op loopafstand van het centrum, ontwikkelen SYNCHROON en BAM Wonen een nieuw woonlandschap aan de rivier de Waal, IMOSS maakt het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan en inrichtingsplan waar de natuur centraal staat.

Van de eerste schets tot realisatie

Sinds 2013 is IMOSS al betrokken bij de planvorming van het Vijverterrein, inmiddels omgedoopt tot Kop van Waal. De start verkoop is een bijzondere mijlpaal na jarenlang ontwerpen op zowel het stedenbouwkundig plan, beeldkwaliteitplan en inrichtingsplan. De visie van een centraal, autovrij park met een sterke relatie met de dijk en natuur is altijd overeind gebleven. Dat resulteert nu in een prachtige wijk waar verblijven, wonen en ecologie centraal staat. Inmiddels is er een projectwebsite gemaakt waarin de belangrijkste uitgangspunten treffend worden verwoord.

Natuurlijk en onbezonnen buitenspelen

Doordat het groene centrale park van dit nieuwbouwproject in Tiel volledig autovrij is, vormt zich een natuurlijke en veilige speelplek voor kinderen. Ook aan de randen van de wadi komen zogenaamde speelaanleidingen. Met natuurlijke elementen worden er klim-, klauter- en balanceer activiteiten gecreëerd. Kinderen leren zo inschatten wat ze wel en niet kunnen. Een kliedertafel en een waterpomp mogen ook niet ontbreken. Want als kinderen thuiskomen met vieze kleren dan weet je zeker dat ze een topmiddag hebben gehad!

Alle seizoenen kleur

Natuur vormt de hoofdzaak in Kop van Waal. Rondom het plan worden twee wadi’s aangelegd. De wadi’s vormen groene en functioneel ruimtes. Ze zijn niet alleen een fijne plek om in te spelen en te wandelen, ze vangen ook het regenwater op van de daken en de straten en het kwelwater vanuit de Waal. Kroon op de nieuwe woonbuurt is het centrale park, dat biodivers en ecologisch is ingericht. Omdat bijen heel belangrijk zijn voor onze voedselketen worden in het centrale park een mix aan lage meerstammige bomen en bloesemsoorten aangeplant die een grote aantrekkingskracht hebben op bijen en andere waardevolle insecten. Door de mix van talloze bloesem- en laanboomsoorten, planten, bloemen, mossen en natuurlijk grasland staat Kop van Waal het hele jaar door in bloei. Elke seizoen heeft deze heerlijke plek een andere kleur!

Biodiversiteit als centrale drager

Biodiversiteit is niet beperkt tot natuurgebieden. Juist ook in stedelijk gebied groeit en bloeit een groot deel van de flora en fauna die bijdraagt aan biodiversiteit. Van insecten tot vogels tot gewassen en fruitbomen. Door in de inrichting van nieuw stedelijk gebied rekening te houden met biodiversiteit, kunnen we bio-inclusieve woonomgevingen ontwerpen en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de instandhouding van de Nederlandse biodiversiteit.

Naast dat een bio-inclusief ontwerp bijdraagt aan biodiversiteit levert het ook prachtige woon- en leefomgevingen op. Dat heeft een positieve invloed op de mens, op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Tegelijkertijd heeft het ook economische voordelen. Daarnaast biedt een bio-divers woonlandschap: verkoeling in de zomer, zuivering van de lucht, beperking van geluidsoverlast, verbetering van sociaal klimaat en het vasthouden en bergen van regenwater. Dit draagt allemaal bij aan een fijnere woon- en leefomgeving.

Hier ligt de kans voor nieuwe ontwikkelingen in het stedelijk gebied. Er is voldoende kennis om dit te doen. Door bio-inclusief te ontwerpen, ontwikkelen en te bouwen. Niet achteraf groen aanbrengen maar bewust rekening houden met soorten rijkdom en versterken van specifieke soorten. Om daarmee bij te dragen en in te haken op een veel groter groen netwerk.

opdrachtgever Synchroon / BAM
aanspreekpunt Joram van Otterloo