Schelluinen, Masterplan Regionale kwaliteitswinst

De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een karakteristiek onderdeel van het Zuid-Hollands landschap: een weids polderlandschap in het Groene Hart, overwegend groen, open en agrarisch. Door de ligging en de grootschalige infrastructuur is de logistieke bedrijfstak in de regio sterk ontwikkeld. Het beeld wordt bepaald door vrachtwagens en zware transportbewegingen. Er ligt nu een initiatief om bedrijven te concentreren en naar een nieuw terrein te verplaatsen. IMOSS heeft de opdracht gekregen om voor een aantal vertreklocaties in beeld te brengen welke kwaliteitsverbetering bij herontwikkeling kan worden gerealiseerd.

Alblasserwaard en Vijfheerenlanden – Beter wonen, werken en recreëren in weidse polder

De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden ligt in het Groene Hart. Deze landelijke regio met weidse polderlandschappen wordt onderbroken door bebouwingslinten en verschillende kerkdorpen. De A15 en de A27 doorkruisen het gebied; de rivieren de Lek en de Merwede stromen aan de buitenrand. De regio bestaat uit de gemeenten: Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Hardinxveld-Giessendam, Leerdam, Liesveld, Nieuw-Lekkerland en Zederik.

Groene Hart

Er zijn een aantal verstedelijkte gebieden zoals de Merwedezone, maar verder bestaat de regio uit een groot landelijk gebied en verschillende kleine kernen. Het huidige beleid streeft er naar deze regionale kenmerken te behouden en waar mogelijk te versterken. Dit beleid wordt op nationaal en provinciaal niveau ondersteund: het Groene Hart geldt als nationaal landschap en de provincie Zuid-Holland heeft de regio als vooraanstaand  gebied aangemerkt.

Einde groei transportbedrijven

Van oudsher zijn er veel transport- en logistiekbedrijven sterk aanwezig in het gebied. De vele bedrijven verstoren op meerdere plaatsen het karakter van de regio. De transportbedrijven begonnen meestal als nevenactiviteit van een agrarisch bedrijf. In de loop der jaren groeide dit uit tot hoofdactiviteit. Een aantal decennia konden deze ondernemingen nagenoeg onbeperkt groeien en uitbreiden. Ze passen inmiddels qua omvang niet meer in de huidige omgeving, daarom is besloten om deze bedrijven niet verder te laten groeien en ze te verplaatsen naar een meer geschikte locatie.

Nieuw bedrijventerrein

De provincie Zuid-Holland heeft de locatie Schelluinen-West opgenomen in het streekplan voor de vestiging van deze regionaal gebonden transportbedrijven. Op dit nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein wordt ruimte gecreëerd voor de sector transport en logistiek. Zo krijgen deze bedrijven ruimte om verder te groeien zonder het Groene Hart en de kernen nog extra te belasten.

In 2009 is gestart met de ontwikkeling van de eerste fase van het Transportcentrum Schelluinen/West. De eerste fase heeft een omvang van 18 hectare. Inmiddels is hiervan bijna 11 hectare uitgegeven aan evenveel bedrijven. Voorwaarde voor vestiging op het transportcentrum is dat bedrijven passen onder het label transport, logistiek en distributie. In 2017 is gestart met de ontwikkeling van de tweede fase van het Transportcentrum.

Kwaliteitswinst

Het streekplan geeft aan dat in ruil voor het nieuwe bedrijventerrein een kwaliteitswinst moet worden geboekt op de achterblijvende locaties van de betreffende bedrijven. Kwaliteitswinst is hierbij niet gedefinieerd; deze studie is daarom gericht op het definiëren van kwaliteit. De kwaliteitswinst moet substantieel zijn ten opzichte van de huidige situatie (landschappelijke kwaliteiten, belasting van wegen, leefbaarheid, lucht, geluid, brandstofbesparing, et cetera), maar moet daarnaast ook realiseerbaar zijn.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen West (ROM/S)

De Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen West (ROM/S) is een samenwerking tussen de regiogemeenten in de Alblasserwaard/Vijfheerenlanden en de Bank Nederlandse Gemeenten Gebiedsontwikkeling. De partijen hebben samen besloten om deze kwaliteitsslag gezamenlijk op te pakken in dit regionaal samenwerkingsverband. De ROM-S ontwikkelt het nieuwe bedrijventerrein voor de sector transport en logistiek en zorgt voor de kwaliteitsverbetering op de locaties die verlaten worden.

Download hier het ‘Masterplan Regionale Kwaliteitswinst – Alblasserwaard-Vijfheerenlanden, Beter wonen, werken en recreëren in weidse polder.’

opdrachtgever Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Schelluinen - West (ROM-S)
in samenwerking met Venster Architecten
aanspreekpunt Serge Vonk