Roelofarendsveen Braassemboulevard

Van januari tot maart organiseert IMOSS in opdracht van gemeente Kaag en Braassem een reeks avonden om in gesprek te gaan over de Braassemboulevard. Met het facilteren van intensieve recreatie langs de westoever van de Braassemermeer hoopt de gemeente een uitnodigende, aantrekkelijke en toegankelijke waterzijde te maken voor recreanten uit de gemeente en daarbuiten. Tijdens de bijeenkomsten denken we met toekomstige gebruikers en omwonenden na over de manier waarop de deze unieke plek kan uitgroeien tot een ware boulevard aan de Braassemermeer.

Participatieproces Braassemboulevard

Kaag en Braassem is een waterrijke gemeente met een rijke cultuurhistorie. Een gemeente met een grote ruimtelijke verscheidenheid, midden in het Groene Hart en niet ver van stedelijk gebied. In Kaag en Braassem vind je rust, ontspanning, natuur en groen. Het is een aantrekkelijk gebied voor bewoners en recreanten uit de regio.

Intensieve recreatie langs de Braassemmeer

Om de ruimtelijke kwaliteit te beschermen en om grip te houden op ontwikkelingen, heeft de gemeente de MRSV (Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie) opgesteld. In deze visie doet de gemeente onder meer uitspraak over het recreatief gebruik in het gebied. Kaag en Braassem ligt in het Hollands Plassengebied en kan daarvan economisch profiteren. In de visie wordt een onderscheid gemaakt tussen plekken waar intensieve recreatie gewenst is, en plekken waar extensieve recreatie de voorkeur heeft. De westoever van de Braassem heeft de potentie om uit te groeien tot een boulevard met intensief gebruik door bewoners en bezoekers uit de regio.

Participatieavond en proces

De Braassemboulevard wordt aangeduid als de oeverstrook die loopt vanaf het noorden van de Oude Wetering tot het zuiden bij het Paddegat. In dit participatietraject bespreken we het centrale deel, ter hoogte van de Noordkade en de Galgekade. Met toekomstig gebruikers, belangenverenigingen en omwonenden gaan we in gesprek over de toekomstige Braassemboulevard. Hoe ziet deze boulevard er uit? Wat gebeurt er, en wie zijn de bezoekers? Tijdens een eerste avond bekijken we de activiteiten die wel of niet passen op deze plek. Deze activiteiten vormen de bouwstenen voor invulling van de boulevard. Tijdens een tweede avond bespreken we op welke plek activiteiten wel of niet gewenst zijn, en in de laatste bijeenkomst wisselen we gedachten uit over de vorm. Zo schetsen we samen langzaam maar zeker een beeld van de toekomstige Braassemboulevard.

Beeldverslag informaitebijeenkomst (bron Studio K EN B)

opdrachtgever Gemeente Kaag en Braassem
aanspreekpunt Serge Vonk