Ermelo Masterplan en inrichtingsplan Oranjepark

De locatie bevind zich vlak tegen het centrum van Ermelo, gelegen in een lommerrijke omgeving. Door de herontwikkeling ontstaan er kansen een uniek stuk dorp te maken waar een grote diversiteit aan mensen komen te wonen. Het ruimtelijke concept gaat uit van een centraal park dat de verschillende deelgebieden en programma met elkaar verbind. De lommerrijke kwaliteit blijft behouden en wordt als huidige kwaliteit gekoesterd. Bestaande bomen worden ingepast en zowel bebouwing als de paden voegen zich hiernaar.

Het Oranjepark

In opdracht van Zorggroep Noordwest-Veluwe (ZNWV) werkt IMOSS in samenwerking met Vestaal Vastgoed het Masterplan uit voor de herontwikkeling van de locatie Dillenburg, Rehoboth en Oranjepark uit. Het Masterplan wordt de onderlegger voor de bestemmingsplan herziening om de herontwikkeling mogelijk te maken. In het Masterplan wordt ingegaan op zowel de ruimtelijke opzet als de beeldkwaliteit voor de buitenruimte en architectuur.

Liebenau-gedachten

De ZNWV heeft drie jaar geleden tijdens een excursie naar Duidsland het Liebenau-principe omarmt en de wens uitgesproken deze gedachten te vertalen naar de Nederlandse realiteit en om deze wijze zorg te integreren met de stad. Het Libenau-principe heeft als visie een meergeneratie buurten te creëren waar sociale samenhang centraal staat. IMOSS heeft de Liebenau-gedachte vertaald naar een ruimtelijk beeld waarvan het Masterplan het resultaat is. Zorg en wonen wordt met elkaar geïnteresseerd met een centraal park als nieuwe ruimte om te ontmoeten, spelen, ontdekken en verbinden.

Het Masterplan

De locatie bevind zich vlak tegen het centrum van Ermelo, gelegen in een lommerrijke omgeving. Door de herontwikkeling ontstaan er kansen een uniek stuk dorp te maken waar een grote diversiteit aan mensen komen te wonen. Het ruimtelijke concept gaat uit van een centraal park dat de verschillende deelgebieden en programma met elkaar verbind. De lommerrijke kwaliteit blijft behouden en wordt als huidige kwaliteit gekoesterd. Bestaande bomen worden ingepast en zowel bebouwing als de paden voegen zich hiernaar.

Diverse woonvormen voor verschillende doelgroepen komen aan het park te liggen. Qua maat en school wordt aansluiting gezocht bij de omgeving met juist solitaire bebouwing aan het park. Het programma varieert van het sociale segment tot het dure segment in zowel grondgebonden woningen als gestapeld. De verbeelding van het Masterplan geeft een indicatieve invulling weer dat de onderlegger gaar vormen voor het nieuw te maken bestemmingsplan.

Proces met omwonenden

Tijdens het opstellen van het Masterplan is op initiatief van ZNWV een klankbordgroep gevormd met mensen uit de buurt. Er is diverse keren met de omwonenden gesproken om tot de meest passende invulling te komen. Er is gesproken met bewoners en geïnteresseerden tijdens een inloopavond, tijdens sessies met de klankbordgroep en met direct aanwonenden. Deze gesprekken hebben geleid tot het concept Masterplan wat inmiddels overhandigd is aan het college.

opdrachtgever Zorggroep Noordwest-Veluwe
aanspreekpunt Tijl Hekking