Lochem, kwaliteitsimpuls Noorderbleek

Woningstichting Viverion en de gemeente Lochem willen de wijk Noorderbleek een kwaliteitsimpuls geven door het amoveren van vier woningen en het toevoegen van openbare ruimte aan de wijk.

De huidige wijk bestaat uit verouderde woningen uit de jaren ’70 die nu grootschalig worden gerenoveerd. De vier te slopen woningen kampen met bovengemiddeld veel bouwkundige gebreken, zoals vocht. Gecombineerd met een verwachte afname van het aantal huizen dat Viverion in dit segment noodzakelijk acht de komende jaren, maakt dat de Woningstichting de gemeente heeft gevraagd om de woningen te vervangen door openbare ruimte. Vanuit de gemeente Lochem bestaat al enige jaren de wens om ruimtelijke kwaliteit toe te voegen aan de wijk Noorderbleek.

Voor de realisatie van de bovengenoemde kwaliteitsimpuls heeft de gemeente Lochem, in samenwerking met Viverion, een subsidie aangevraagd bij de provincie Gelderland binnen het programma ‘impulsplan wonen’. De subsidie is begin 2015 toegekend.

opdrachtgever Gemeente Lochem
in samenwerking met RPS
aanspreekpunt Serge Vonk