Lochem Beleef de Berkel

Het inrichtingsplan dat IMOSS heeft opgesteld voor de nieuwe Berkeloevers zet in op een dynamisch landschap met aantrekkelijke, openbare oevers. Belangrijke onderdelen in het plan zijn goede wandel- en fietsverbindingen en een vispassage bij de stuw, die onderdeel uitmaakt van een ecologische verbinding. Vervolgens heeft IMOSS een inrichtingsplan opgesteld voor de openbare ruimte van de aangrenzende wijk ‘Noorderbleek’ .

De gemeente Lochem werkt aan de uitvoering van het masterplan ‘Etalage naar de Toekomst’. De noordrand van het centrum van Lochem, gelegen tussen de rivier de Berkel en het Twentekanaal, wordt herontwikkeld tot een woon-werklandschap. Het inrichtingsplan dat IMOSS heeft opgesteld voor de nieuwe Berkeloevers zet in op een dynamisch landschap met aantrekkelijke, openbare oevers. Belangrijke onderdelen in het plan zijn goede wandel- en fietsverbindingen en een vispassage bij de stuw, die onderdeel uitmaakt van een ecologische verbinding. Vervolgens heeft IMOSS een inrichtingsplan opgesteld voor de openbare ruimte van de aangrenzende wijk ‘Noorderbleek’ .

De Berkel is weer een dynamische rivier die, zoals vroeger, dóór de stad slingert. Een groot verschil met de kanaalvormige sloor die voorheen langs de achterkant van een bedrijventerrein liep. Doe rivier en haar oevers zijn nu uitdagend en uitnodigend voor mensen, dieren en planten om er te leven, werken en recreëren. De Berkel slingert weer tussen Almen en Zutphen en stuw is passeerbaar voor vissen. Het water wordt zo schoner en het Berkeldal natuurlijker. Ook is er meer gelegenheid voor recreatie.

opdrachtgever Gemeente Lochem
aanspreekpunt Serge Vonk