Leeuwarden, Stedenbouwkundig Basisplan Middelsee

In Leeuwarden komt iets moois boven water. Op de fundamenten van de voormalige Middelsee komt een nieuw en levendig stadsdeel.

In Leeuwarden komt iets moois boven water. Op de fundamenten van de voormalige Middelsee komt een nieuw en levendig stadsdeel. Met een kern van compacte en dichte bebouwing in de Havenstêd aan het Van Harinxmakanaal en de Wetterstêd langs de Middelseefeart. Omgeven door een aantal ontspannen uitleggebieden met elk een eigen karakter.

Middelsee is gemaakt voor de voetganger en fietser. Alle essentiële voorzieningen zijn te bereiken via een fijnmazig netwerk van voet- en fietspaden. De doorfietsroute tussen het centrum van Leeuwarden en de Werp doorkruist bovendien de wijk. Het innovatieve mobiliteitssysteem met parkeren op afstand (o.a. in parkeerhubs) en deelmobiliteit schept ruimte voor leefbare straatjes. Een netwerk van vaarwegen maakt het mogelijk om op een aantal plekken een bootje aan huis te hebben.

Een groene ring verbindt Middelsee met de buurtschappen van de Zuidlanden. Deze “Dijktuinen” fungeren als groen lint van ongeveer 6,5 kilometer met herkenbare vormgeving en uitstraling. Samen met de ‘Hooiwegen’ op de bodem van de voormalige Middelsee en de ‘Boerenlanden’ vormt dit het gelaagde groene raamwerk.

Het plan voorziet (incl. de Werp) in ca. 3.200 woningen, een rijk palet aan voorzieningen zoals scholen, een supermarkt, een gezondheidscentrum en kleinschalige horeca. Naast het stadje en de haven heeft elke buurt haar eigen karakter. De Fellingen bestaat uit compacte en collectieve bouwblokken, Barrahûs is geënt op een ervenstructuur en Boksumerhoeke bestaat uit lange (schier) eilanden aan het water.

IMOSS heeft samen met de gemeente Leeuwarden het Stedenbouwkundig Basisplan opgesteld waarin alle essentiële structuren van de nieuwe wijk zijn vastgelegd. Daarnaast hebben wij voor de Fellingen en Wettersted II het beeldkwaliteitplan gemaakt. Het bestemmingsplan, waar deze stukken onderdeel van zijn, ligt momenteel ter inzage.

opdrachtgever Gemeente Leeuwarden
aanspreekpunt Serge Vonk