Hengelo transformatie Seahorse-terrein

De afgelopen jaren is door IMOSS samen met VanWonen gewerkt aan de planvorming van deze plek. Een locatie waarbij de unieke sheddaken als erfgoed uit een rijk industrieel verleden dienen. Door het behoud van de sheddaken is de cultuurhistorie van de locatie een onderscheidende kwaliteit.

Geschiedenis van Seahorse

De ‘Seahorse fabriek’, die op het terrein tussen de Deldenerstraat en de Geerdinksweg stond, heeft een lange voorgeschiedenis. Niemand minder dan Charles Theodorus Stork richtte namelijk al in 1852 een fabriek op die de basis zou leggen voor de industrialisatie van Hengelo. Tien jaar na oprichting op 19 mei 1862, enkele jaren voor de oprichting van de vermaarde Machinefabriek Gebroeders Stork & Co., verkreeg het bedrijf na een bezoek van koning Willem III het predicaat koninklijk. Daarop werd de bedrijfsnaam C.T. Stork & Co. in 1895 gewijzigd in Koninklijke Weefgoederenfabriek (KWF). De KWF maakte jarenlang bad- en huishoudtextiel onder de merknamen ‘Dutchart en ‘Seahorse’ (al in 1934 geregistreerd) en bouwde daar grote naamsbekendheid mee op.

Binnenstedelijke transformatie

De afgelopen jaren is door IMOSS samen met VanWonen gewerkt aan de planvorming van deze plek. Een locatie waarbij de unieke sheddaken als erfgoed uit een rijk industrieel verleden dienen. Door het behoud van de sheddaken is de cultuurhistorie van de locatie een onderscheidende kwaliteit. Er is gewerkt aan een duurzaam en gezamenlijk gedragen plan, binnen het bestaand stedelijk gebied en met een flexibel woonprogramma.

Stedenbouwkundige structuur

Het besloten karakter van de plek is behouden gebleven door een eigen interne kwaliteit te maken. Twee bijzonder beeldbepalende elementen, de sheddaken en de boom, zijn in het plan opgenomen, waarbij het plan zodanig is ontwerpen dat deze elementen een prominente plek krijgen. Twee lommerrijke lanen verbinden deze twee plekken. De groene ruimte die deze lanen creëren, voegen woonkwaliteit toe aan alle woningen die daaraan gelegen zijn. De lanen worden tevens ingezet voor waterberging en dragen daardoor ook in belangrijke mate bij aan het duurzame en lommerrijke karakter van de wijk.

Openbare ruimte

De openbare ruimte is voorzien van veel groen en robuuste afwerkingen. Het groen varieert van groene lanen tot plekken om te ontmoeten. Daarnaast wordt in de materialisatie verwezen naar het verleden. De inrichting van de openbare ruimte en architectuur worden op elkaar afgestemd wat de belevingswaarde verhoogt.

Spelen, ontmoeten bij de boom

De bestaande beeldbepalende boom vormt een speel- en ontmoetingsplek voor de buurt. De boom vormt nu een belangrijk herkenningspunt en zal deze rol in de nieuwe wijk blijven vervullen. De boom eist zijn eigen ruimte op doordat de weg plek maakt voor de boom. Hiermee krijgt de boom een bijzondere, eigen plek in het plan.

De structuur van de wijk draagt bij aan de sociale cohesie in de wijk. Omdat er verschillende plekken worden gecreëerd waar alle generaties kunnen ontdekken, spelen en ontmoeten. Door dit op verschillende plekken te doen, wordt de wijk optimaal gebruikt en wordt gezond gedrag gestimuleerd.

Plein met een verhaal

Het plein vormt een belangrijke ruimte binnen het plan. Gelegen tussen de huidige sheddaken en nieuwe sheddakwoningen vertelt het plein het verhaal van het voormalige fabrieksterrein. De inrichting wijkt af van de rest van het plan. Materiaal en inrichtingselementen verwijzen naar het industriële verleden. Samen met de bijzondere shaddakwoningen heeft het plein alles in zich om een het gezicht van de wijk te worden.

De Lanen, lommerrijk en ontdekken

De twee lanen zijn opgespannen tussen het plein en de groene ruimte rond de markante boom. De lanen geven het plan een groene, lommerrijke uitstraling, maar zijn tevens functioneel ingericht als wadi’s. Alle woningen profiteren van het statige karakter van de lanen. Het woon- en leefklimaat wordt hierdoor versterkt.

Ook spelen de lanen een belangrijke rol in de duurzame ambities. De lanen dragen bij aan een robuuste waterhuishouding, de biodiversiteit, het vergroening van de stad en het stimuleren van buiten spelen en ontdekken.

Beeldkwaliteit architectuur

Wonen is meer dan de woning, wonen is ook beleven. Niet alleen binnen ervaar je een huis, maar ook de kwaliteit van de gevel is bepalend in die beleving. De woningen worden kwalitatief hoogwaardig afgewerkt met een industrieel karakter. Materialen, kapvorm en detaillering refereren naar het industriële verleden. Een stoer karakter past bij de stedenbouwkundige opzet. Op de juiste plekken in het plan komen “specials” die afwijken in materiaal en vorm. De woningen krijgen een stoer, industrieel uiterlijk. Dat zie je terug in materialisering, kapvorm en detaillering. Architectuur en openbare ruimte zijn op elkaar afgestemd, waardoor de wijk een zorgvuldig vormgeven wijk wordt, waar bestaande kwaliteiten een prominenten plek krijgen en historisch besef de basis vormt.

Bijzondere type woningen

Verspreid door het plan zijn bijzondere woningen terug te vinden. Dat zijn bijvoorbeeld de entree woningen, de zogenaamde “specials” en de bestaande én nieuwe sheddakwoningen. De bijzondere type woningen onderscheiden zich door vorm, materiaal en positie op de kavel. Architectonische accenten, bijvoorbeeld in de vorm van grote raampartijen en schoorstenen, staan in zichtlijnen en presenteren zich duidelijk aan de openbare ruimte.

Ontsluiting

De buurt wordt via de Woolderesweg en de Curiestraat ontsloten. Voor de fiets en voetgangers komt een ontsluiting langs het appartementengebouw dat de groene ruimte rond de beeldbepalende boom verbindt met de fiets- en wandelroute langs de Geerdinkswegv. De bestaande grote bomen langs de Geerdinksweg vormen een mooie groene buffer voor het plangebied.

De twee centrale lijnen hebben aan beide zijden van de wadi één-richtingswegen. Hierdoor ontstaat een doorlopende groenstructuur, zonder doorsnijdingen van opritten.

Omdat alle kavels aan de straat liggen, met parkeerstroken op trottoir niveau, zijn de kavels flexibel in te delen qua breedte. Het parkeren wordt opgelost op eigen terrein, langs de straten en op sommige plekken in koffers tussen de woningen.

Via deze link is de verkoopwebsite te bezoeken.

opdrachtgever VanWonen
aanspreekpunt Tijl Hekking