Ede herontwikkeling ‘De Klinkenberg’

In opdracht van Woonzorg Nederland maakt IMOSS Bureau voor stedebouw B.V. het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van 'De Klinkenberg' in Ede. Het gebouw wordt tijdelijk bewoont totdat het gesloopt gaat worden om nieuwbouw mogelijk te maken. Doel van het opstellen van het stedenbouwkundig plan is om een nieuw bestemmingsplan vast te kunnen stellen waarin het gehele terrein de bestemming 'wonen' krijgt.

In opdracht van Woonzorg Nederland maakt IMOSS Bureau voor stedebouw B.V. het stedenbouwkundig plan voor de herontwikkeling van ‘De Klinkenberg’ in Ede. Het gebouw wordt tijdelijk bewoont totdat het gesloopt gaat worden om nieuwbouw mogelijk te maken. Doel van het opstellen van het stedenbouwkundig plan is om een nieuw bestemmingsplan vast te kunnen stellen waarin het gehele terrein de bestemming ‘wonen’ krijgt.

Het huidige gebouw bestaat uit een aantal vleugels met centraal een hoge toren omringt door groen met daarin grote bomen waarvan er vier monumentaal zijn. Uitgangspunt bij de herontwikkeling is om zoveel mogelijk bomen te behouden en in te passen in het nieuwe ontwerp.

 

Er zijn gesprekken met de buurt gevoerd aan de hand van maquettes en een werksessie om op te halen wat er in de buurt leeft en hoe we daarmee in de de nieuwe plannen rekening kunnen houden. De nieuw voorgestelde ruimtelijke opzet gaat uit van twee bouwvolumes die in het ‘Veluwe landschap’ steken. De vier monumentale worden onderdeel van een intergraal ontwerp met de buitenruimte. De bomen zijn een overblijfsel van een voormalige laan. In het buitenruimte ontwerp stellen we voor de route zichtbaar te maken in het terrein.

Het parkeren wordt onder de gebouwen opgelost en doormiddel van de huidige terreinhoogtes in het landschap ingepast. Voor bezoek worden delen van het bestaande parkeren benut, de rest van het bestaande parkeerveld wordt onderdeel van het landschap rond de gebouwen.

Om de sloop nieuwbouw mogelijk te maken wordt er een programma gerealiseerd van 100 wooneenheden, verdeeld over 40 appartementen voor zorgbehoevenden en blijft eigendom van Woonzorg Nederland. De andere 60 appartementen komen in de vrije sector. De goede balans tussen programma, volume en een goede parkeeroplossing is uitgangspunt geweest bij het ontwerp. Doordat we constant de invloed van het programma, inpassing van parkeren en stedenbouwkundige inpassing inzichtelijk maken ontstaat er een haalbaar plan. Dat doen we door een methode dat we ’tekenen (ontwerp) en rekenen’ noemen. Realtime worden allerlei data doorgerekend om aan te tonen dat alles klopt.

Dat doen we in zowel het platte vlak als in 3D. Zo kunnen we aantonen dat de stedenbouwkundige opzet, het programma en de parkeerinpassing en in inpassing van het volume in de omgeving klopt. Voor de communicatie met de gemeente en met de buurt is dat erg waardevol en help in het ontwerpproces. De planning is om in het eerste kwartaal van 2019 het bestemmingsplan vast te stellen.

opdrachtgever Woonzorg Nederland
aanspreekpunt Tijl Hekking