Den Haag groene campus ROC Mondriaan

Twee jaar geleden startten we samen met RPS aan de herinrichting van de buitenruimte van ROC Mondriaan in Den Haag. Een opgave waar we enthousiast van werden: een enthousiaste en betrokken opdrachtgever, veel mogelijkheden voor creatieve en innovatieve oplossingen en eindgebruikers die veel profijt zullen hebben van de herinrichting.

Klimaatadaptieve buitenruimte ROC Mondriaan

Wat een voorrecht om samen met RPS en NL Greenlabel te werken aan een nieuwe inrichting voor de schoolcampus van het ROC Mondriaan in Den Haag. De school staat bol van innovatie op gebied van techniek en ICT, en dat straalt af op de renovatieopgave en het proces. Het verharde plein dat de school nu omringt zal veranderen in een prettige en klimaatadaptieve ruimte die kan meebewegen met veranderend gebruik in de toekomst.

bestaande situatie, straks een klimaatadaptief en prettige verblijfsplek

Buitenruimte als verlengstuk van het klaslokaal

Leerlingen hebben indrukwekkende ideeën aangeleverd en docenten zijn druk met het betrekken van het netwerk van de school; de bedrijven die normaal gesproken aan de school verbonden zijn voor lessen en opdrachten, zouden ook bij de renovatie van de campus betrokken kunnen zijn. Er heerst een positieve stemming met een focus op de gebruikers vanuit het besef dat een prettige verblijfsruimte rond de school bijdraagt aan het welzijn van de leerlingen en een buitenruimte als verlengde van de klaslokalen aanstekelijk kan werken voor bezoekers. Klimaatadaptatie en ecologie hebben de aandacht en leveren een belangrijke meerwaarde voor de campus en omgeving.

Interactief proces met leerlingen, docenten en schoolbestuur

Slim gebruik maken van de beschikbare ruimte

Samen met docenten en schoolbestuur zijn bouwstenen samengesteld waarmee ideeën zijn geland in een vlekkenplan. Dubbelgebruik biedt kansen voor een efficiënte inrichting; zo kan een parkeerplaats gebruikt worden om water te bergen en kan een prettige verblijfsplek de dier- en plantdiversiteit versterken en hittestress tegengaan. Een modulair ontworpen stalling kan gemakkelijk worden uitgebreid of verkleind. Aanleg en onderhoud van het terrein biedt kansen voor kennisoverdracht en experiment.

DEFINITIEF ONTWERP

Het vlekkenplan is door IMOSS, RPS en NL Greenlabel uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Hergebruik van materialen, inrichting van multifunctionele gebruiksruimte, klimaatadaptatie en biodiversiteit zijn pijlers gebleven in het plan. De ruimte voor auto (parkeren, laden en lossen van goederen voor de opleidingen) is sterk teruggedrongen en ingepast in een ruimtelijk samenspel van groen en verharding. Een nieuwe entree voor voetgangers en fietsers leidt direct naar de hoofdingang van het gebouw. Voor de kantine ligt een verhoogd terras dat grenst aan het plein. Tafeltennistafels en een pannaveld nodigen uit om te bewegen. Het pannaveld kan ook worden gebruikt om samen te komen voor bijvoorbeeld een les, terwijl de fundering ruimte biedt voor waterberging, net als de wadi. In het groenplan is rekening gehouden met waarde voor mens en dier. Grasvlakken bieden ruimte voor ontspanning, met bomen die zorgen voor een prettig klimaat. Een assortiment van robuuste heesters geeft kleur aan het plein in verschillende seizoenen. 

OP NAAR EEN VERNIEUWDE CAMPUS

Het schoolbestuur heeft in januari het definitief ontwerp goedgekeurd. De werkzaamheden gaan naar verwachting nog voor de zomer van start, zodat de nieuwe campus na de zomer kan worden opgeleverd. Studenten en docenten van het ROC Mondriaan kunnen dan in het nieuwe schooljaar gebruik maken van een prettige, gezonde buitenruimte. 

opdrachtgever ROS Mondriaan
in samenwerking met RPS en NL Greenlabel
aanspreekpunt Brenda van Leeuwen