Amsterdam Amsterdome

Aan de ring van Amsterdam staat de Amsterdome. Het complex is volledig circulair gebouwd, wat betekent dat alle materialen zijn hergebruikt en / of herbruikbaar zijn. Zo is de koepel zelf afkomstig van het oude luchtvaartmuseum dat bij Schiphol stond, en zijn ook de containers waarin de panelen van de koepel jarenlang lagen opgeslagen hergebruikt in deuren en de bars, zijn de glazen puien afkomstig uit een oud belastingkantoor en is het materiaal van de stoelen afkomstig uit oude ijskasten.

Amsterdome: circulairiteit in de praktijk!

Aan de ring van Amsterdam staat de Amsterdome. Het complex is volledig circulair gebouwd, wat betekent dat alle materialen zijn hergebruikt en / of herbruikbaar zijn. Zo is de koepel zelf afkomstig van het oude luchtvaartmuseum dat bij Schiphol stond, en zijn ook de containers waarin de panelen van de koepel jarenlang lagen opgeslagen hergebruikt in deuren en de bars, zijn de glazen puien afkomstig uit een oud belastingkantoor en is het materiaal van de stoelen afkomstig uit oude ijskasten.

IMOSS heeft de initiatiefnemer gedurende het proces bijgestaan bij de voorbereiding en realisatie van dit project. In overleg met de gemeente Amsterdam is de stedenbouwkundige positionering van het gebouw op de kavel bepaald. Daarnaast is IMOSS verantwoordelijk voor de ruimtelijke onderbouwing in de RO procedure. De inrichting van de buitenruimte is door IMOSS ontworpen.

Geschiedenis Aviodome

Een aviodome is een koepelvormige constructie, gebouwd naar het ontwerp van de Amerikaanse architect Richard Buckminster Fuller. Het aviodome is in 1971 gerealiseerd en is lange tijd in gebruik geweest door het Nationaal Luchtvaart-  en Ruimtevaartmuseum op Schiphol. Wegens ruimtegebrek is in 2003 besloten om het museum te verplaatsen naar Lelystad, waar de naam werd gewijzigd in Aviodrome. Het aviodome werd na landelijke media-aandacht niet gesloopt, maar gedemonteerd en opgeslagen. Na ruim 10 jaar van opslag heeft de TeKa Groep een nieuwe functie en locatie voor het aviodome: een congrescentrum op bedrijventerrein Sloterdijk III in de regio Amsterdam. De naam van het gebouw is vervolgens gewijzigd in Amsterdome.

Stedenbouwkundige visie

Het bedrijventerrein Sloterdijk III is onderdeel van één van de werkgebieden in Westpoort, het conglomeraat van bedrijventerreinen en werkgebieden aan de westzijde van Amsterdam. Het terrein is ongeveer 227 hectare groot en is sinds de jaren 70 in ontwikkeling. Op het terrein bevindt zich een divers aanbod van bedrijvigheid. Van grootschalige industriële bedrijven in de hoogste milieucategorieën, tot aan perifere bedrijvigheid als auto- en woonbedrijven.

Met de realisering van de Westrandweg (A5) en de Tweede Coentunnel in 2013 is de bereikbaarheid en de zichtbaarheid van het westelijk havengebied sterk verbeterd. De ambitie van de gemeente is om een kwalitatief, hoogwaardig en intensief bedrijventerrein te ontwikkelen, waarbij de kansen van de Westrandweg worden benut.

Het uitgangspunt voor de plaatsing van de dome is het stedenbouwkundig grid van de omgeving, het gebouw is zo gepositioneerd dat deze in het grid past en vanuit meerdere zijdes duidelijk herkenbaar is. Het gebouw is centraal gelegen op een plein, waarbij de buitenruimte deels overloopt naar binnen, onder het “dak” van de dome. Dit gedeelte valt dan ook formeel onder “buiten”. In de dome is een “glazen doos” gerealiseerd dat dienst doet als congresruimte. Daaromheen worden vergaderruimtes gebouwd. De kavel van het gebouw heeft een oppervlakte van ongeveer 10.000 m2 en het gebouw is ongeveer 3.955 m2 bvo.

Ontwerp buitenruimte

Het lijnenspel rondom het Aviodome vindt zijn oorsprong in de vorm van het gebouw. Alle ruimtes en plekken zijn van deze vorm afgeleid. Rondom het gebouw is een pleinruimte gerealiseerd. Deze ruimte heeft een recreatieve functie en wordt als onderdeel van het congrescentrum gezien. Het gebouw krijgt daarnaast een duidelijke entreezijde in de vorm van een groen “plein” dat tevens dienst doet als overloop parkeerlocatie. Deze parkeeropzet zorgt ervoor dat het niet aandoet als grootschalig parkeerveld op momenten dat er geen events plaatsvinden, maar geeft te allen tijden een groen beeld.

Duurzaamheid

De spoornatuur krijgt ruimte in het plan en wordt gebruikt om het gebied een groene uitstraling te krijgen. Het groen gaat op een natuurlijke manier over in de pleinruimte en op het plein krijgt groen op een speelse manier de ruimte.

Het regenwater wordt zoveel mogelijk vertragend en oppervlakkig af gevoerd richting de bestaande sloot. Regenwaterafvoer is niet aangesloten op het riool en waar noodzakelijk is er gebruik gemaakt van drainagebuizen. De bestaande sloot biedt voldoende ruimte om het extra regenwater af te voeren en te bergen.

opdrachtgever TeKa groep
aanspreekpunt Serge Vonk