Amersfoort herontwikkeling voormalig NOACK-terrein

Een ontwikkellocatie kan niet zonder haar ruimtelijke context worden bekeken. Bij het Noack terrein is dit zeker het geval. Het gebied bevindt zich in bestaand stedelijk weefsel en wordt omringt door gebieden met een groot palet aan identiteiten.

In het verlengde van het Masterplan Wagenwerkplaats ligt het Noack terrein, een gebied dat wordt ontwikkeld binnen het Masterplan Wagenwerkplaats. De entree van het westelijke deel van de Wagenwerkplaats loopt langs het Noack terrein. Dit vraagt om een integraal ruimtelijk concept voor beide gebieden.

visie masterplan wagenwerkplaats

Het Noack terrein is de ontbrekende schakel tussen de omgeving en het stoere, industriële karakter van de Wagenwerkplaats. Het stedenbouwkundig plan is zo opgezet dat deze ontwikkeling de schakel vormt tussen de maat en schaal aan de Soesterweg en een meer industrieel karakter aan de spoorzijde.

Stedenbouwkundige opzet

De verkaveling kent een eenvoudige opzet. Bij de entree van de Wagenwerkplaats is een hoogteaccent geplaatst in de vorm van een appartementencomplex. Het appartementencomplex staat op een eigen kavel met een parkeervoorziening.

ruimtelijk concept

Aan de Soesterweg zijn een drietal woonblokken geplaatst. Zowel qua stedenbouwkundige maatvoering en qua beeldkwaliteit passen de blokken in het bestaand stedelijk weefsel. De voorzijden van de woningen zijn gericht op de Soesterweg de achterzijde wordt ontsloten via een erfweg en heeft een ruime achtertuin met mee-ontworpen carports.

Aan het park zijn een vijftal industrieel vormgegeven blokken geplaatst. Deze blokken passen qua stedenbouwkundige maatvoering en beeldkwaliteit bij de Wagenwerkplaats. De woningen zijn ontworpen met mooie vakdetails passend bij een industriële uitstraling. De voorzijden van de woningen zijn gericht op het park. Op de hoeken van de bouwblokken bij het park hebben de woningen een plat dak.

stedenbouwkundig plan
Beeldkwaliteit; industrieel en kleinschalig

In het stedenbouwkundig plan is onderscheid gemaakt in twee niveaus van beeldkwaliteit. Er is een deel aan de Soesterweg en een deel aan het park (Wagenwerkplaats). Deze twee delen verschillen van elkaar. In beide delen wordt een andere architectuur toegepast. De woningen langs de Soesterweg sluiten aan op de bestaande gebouwde kwaliteit, de zogeheten jaren-30 stijl. De woningen langs het park, richting de Wagenwerkplaats, passen meer bij de industriële karakter van de Wagenwerkplaats.

identiteiten

Beeldkwaliteit Wagenwerkplaats

  • Aansluiten op karakter van de Wagenwerkplaats.
  • Gevelindeling, kozijnen en deuren zijn op een industriële wijze vormgegeven.
  • Hoeken van bouwblokken zijn voor zien van platte daken.

Appartementencomplex

  • Iconisch gebouw / accent.
  • Relatie met Wagenwerkplaats.
  • Moderne industriële vormgeving.

Beeldkwaliteit Soesterweg

  • Aansluiten op bestaande gebouwde kwaliteit.
  • Verfijnde detaillering, gevelindeling en afwerking.
  • Donkere zandkleuren (referentie nabije woningen zuidzijde Soesterweg) tot heidepaars in de gevels.
Groenstructuur; Klimaat en prettige leefomgeving

De huidige laanstructuur van de Soesterweg is van hoge kwaliteit doordat er grote rijen bomen aan weerzijden van de weg staan. De voortuinen bij de rijwoningen aan de Soesterweg worden vijf meter diep. De aansluiting van de nieuwe autoverbinding op de Soesterweg wordt open en groen vormgegeven en sluit daarmee aan op de fietsroute.

herkenbare groenstructuur

De groene ruimte, het park, in het zuidelijke deel biedt openheid in het compacte stedelijk weefsel. Ook wordt dit park benut voor waterberging en -infiltratie middels wadi’s. De wadi’s worden in de lengterichting aangelegd, parallel aan het spoor. Dit om de lengtestructuur van het Noack terrein te benadrukken.  Dit deel sluit door middel van het profiel van een laanstructuur aan op de Soesterweg.

De nieuwe groenstructuur langs het spoor verbindt het Noack terrein met de Wagenwerkplaats en wordt benadrukt met een bomenlaan. In het terrein is een substantieel hoogteverschil aanwezig. Dit verschil komt met name naar voren tussen het Noack terrein en de entreeweg Wagenwerkplaats.

Bij de inrichting van het plan wordt nader onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de invulling van een natuurlijke speelaanleiding in het park. inrichtingsplan wordt dit hoogteverschil op een natuurlijke manier opgevangen in het park.

profiel park aan het spoor
Inrichtingsvoorstellen; een hint naar het verleden

De inrichtingsvoorstellen sluiten aan bij de inrichtingscatalogus voor het Masterplan Wagenwerkplaats. Bij de inrichting van het plan wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn een verwijzing naar de historie van de locatie, eventueel door hergebruik van de bij de sloop bewaard gebleven materialen.

latei met opschrift

Er zijn vier soorten verharding in het plan. De verharding is gekozen aan de hand van de functie van de verharding en de relatie met de industriële verleden van het gebied.

De erfweg ontsluit de woningen aan de achterzijde en de carports. Deze erfweg krijgt het karakter van een ‘woonerf’. De erfweg krijgt een slanke donkere steen in Lingeformaat. De molgoot, in het midden (vijf strekken), en een enkele strek als omlijsting van de erfweg worden uitgevoerd in keiformaat.

De woonstraat is de hoofdstraat van het plan. De verharding is wat lichter van kleur en sluit aan op bij architectuur. De woonstraat krijgt een lichtere slanke steen in dikformaat. De molgoot, aan een zijde van de weg (vijf strekken), en een enkele strek als omlijsting worden uitgevoerd in keiformaat.

detail van stelcon-platen als verwijzing naar het industrieel verleden

Het voetpad ontsluit de woningen aan het park aan de voorzijde. Bij de inrichting van dit pad wordt een relatie gelegd met de Wagenwerkplaats. Het voetpad bestaat uit (gebruikte) Stelcon-platen die zijn omlijst met twee stroken keiformaat gebakken klinkers.

opdrachtgever Goossen Te Pas Bouw B.V.
in samenwerking met Reggeborgh Vastgoed Management BV
aanspreekpunt Serge Vonk