Utrecht Overvecht noord: vroeger – nu – toekomst

Met dit stuk dragen wij bij aan het debat over de geschiedenis van Utrecht-Overvecht en de omgang met erfgoed. De CIAM stempel als erfgoed, voor de één een zegen, voor de ander een vloek. Toch zijn dit de aangewezen wijken om mede bij te dragen aan de woningbouwopgave die voor ons ligt, verdichting is daarbij een reële mogelijkheid. Hier is wel enige zorgvuldigheid bij nodig, vandaar dit onderzoek. Ons doel met dit onderzoek is om binnen de, uniform ogende, stempel van de CIAM wijk (en specifiek Overvecht) de kwaliteit te onderschrijven en deze te versterken, juist door diversiteit toe te voegen, dit in combinatie met een ontwikkelstrategie.

OVERVECHT

Overvecht ligt aan de noordwestzijde van Utrecht, tussen de Vecht en het open landschap ten noorden van de Gageldijk. Een enorme kwaliteit, die pas recent herontdekt wordt. Het spoor Utrecht – Amersfoort/Hilversum, de Brailledreef, de Einsteindreef, de Vecht, de gemeentegrens met Maarssen en de gemeentegrens met Maartensdijk vormen de grenzen van de wijk.

Het stedenbouwkundig plan voor Overvecht is gemaakt door de stedenbouwkundigen Wissing en Hanekroot en is grotendeels uitgevoerd in de jaren zestig. Het gebied is voor het bouwrijp maken circa 2 meter opgehoogd met opgespoten zand, er zijn daarom geen oude landschapselementen bewaard gebleven. Langs de oude historische linten, de Vecht en de Gageldijk, liggen echter wel verschillende cultuurhistorische objecten.

Download de whitepaper – Utrecht Overvecht noord: vroeger – nu – toekomst

Lees voor meer info over ons plan over de transformatie van de Ivoordreef op de projectenpagina.

Download de whitepaper

Meer informatie kan je vinden in onze whitepaper Utrecht Overvecht noord: vroeger – nu – toekomst. Klik op de button om te downloaden.