OSS-West

Voor de Gemeente Oss worden een aantal ruimtelijke scenario’s onderzocht voor de ontwikkeling van ca. 3000 woningen.

IMOSS en SVP werken opnieuw samen. Naast de geslaagde samenwerking voor Altrecht in Zeist, slaan onze bureau’s opnieuw de handen in één voor een grote opgave. Hierbij gaat het om de gebiedsontwikkeling Oss-West. In dit gebied gaat men uit van de realisatie van ca. 3.000 woningen,

De Gemeente Oss wil in een kort tijdsbestek komen tot een structuurvisie en een Masterplan voor dit gebied. In de structuurvisie wordt de ruimtelijke hoofdopzet van het gebied vastgelegd waarbij de basis wordt gelegd voor het creëren van een aantrekkelijk woonmilieu. Voor de gemeente is een aantal zaken essentieel: snelheid, flexibiliteit en draagvlak.

We zijn afgelopen weken gestart met een compact proces dat bestaat uit een reeks pressurecookers om zo snel te komen tot het gewenste eindresultaat. De eerste pressurecooker heeft reeds plaatsgevonden, we werken de uitkomsten hiervan momenteel uit ter voorbereiding van het vervolgmoment eind november. Een drietal ruimtelijke scenario’s worden uitgewerkt waaruit vervolgens een voorkeursscenario zal worden gedestilleerd.

Bij de uitwerking van deze gebiedsontwikkeling werken we vanuit zes belangrijke ruimtelijke thema’s:

  • Wonen en gezondheid
  • Bereikbaarheid en mobiliteit
  • Groen en Landschap
  • Water en Waterveiligheid
  • Economie en voorzieningen
  • Klimaat en energie

Binnen de samenwerking IMOSS-SVP nemen wij de onderwerpen groen en water voor onze rekening. Wij bouwen aan een robuust groen-blauw raamwerk dat als drager voor de stedelijke ontwikkeling kan dienen.