Ontwerponderzoek Interactielandschap Utrecht

Met het ontwerponderzoek 'Interactielandschap Utrecht' zoekt AORTA met zogenaamde 'data driven analysis & design' naar ontwerpmotieven, vernieuwende inzichten en objectieve argumenten bij de complexe ontwikkelingsopgave van de casus A12-zone. Volgens AORTA staan de stadsranden van Utrecht onder toenemende druk van een groeiende stad, en wordt de A12-zone daarbij gezien als mogelijk nieuw hart van het Stadsgewest Utrecht. Een team van stedenbouwkundigen, in samenwerking met gebiedspartners en specialisten, gaat data verzamelen, valideren en koppelen met de opgaves in mogelijke scenario's.

In 2021 (en een stukje 2022) starten we in samenwerking met Sweco en Aorta een bijzonder ontwerpend onderzoek! We gaan aan de hand van ‘data driven analysis & design’ op zoek naar nieuwe ontwerptools en motieven die ons helpen om objectieve ontwerpcriteria te formuleren bij complexe ontwikkelingsopgaven! De casuslocatie hiervoor is de A12 zone bij Utrecht. Een ander belangrijk doel is om te onderzoeken in hoeverre de ontwerper ‘als bewaker van het ruimtelijk domein’, een nadrukkelijkere rol krijgt in de voorstadia van ontwerp,- en ontwikkelprocessen en op welke wijze een ontwerper ook data op bijzondere wijze kan interpreteren! We hebben er zin in!

In samenwerking met: Aorta, Sweco, Bas Horsting (Sweco), Eveline Paalvast (Aorta), Paul Dijkstra (Aorta).

Zie voor meer info: https://stimuleringsfonds.nl/nl/toekenningen/interactielandschap_utrecht/