Onderzoek ‘Sensing Streetscapes ‘ gaat van start

Met een groot consortium is er een RAAK-subsidieaanvraag ingediend, waarbij we van de 35 voorstellen op nummer 1 in ranking zijn geëindigd.

Sensing Streetscapes

Met een groot consortium is er een RAAK-subsidieaanvraag ingediend, waarbij we van de 35 voorstellen op nummer 1 in ranking zijn geëindigd.

Met dit consortium gaan we de komende jaren onderzoek doen naar de stad op ooghoogte, een thema waarin wij in onze projecten steeds nadrukkelijker aandacht voor hebben. Met name gezien het feit dat wij ons steeds meer bezig houden met verlichtingsopgaven, hoogbouw en nieuwe stedelijkheid, immers de stad beleef je vanaf de straat, niet daarboven. Omdat wij ‘van nature’ denken in oplossingen en werken vanuit referenties werd het nu eens tijd om empirisch aan te tonen of de door ons ingezette ontwerptools daadwerkelijk leiden tot betere plekken, straten en plinten.

Dit door onder andere aan de slag te gaan met eye trackers, referentiebezoeken en uiteraard veel onderzoek te doen en door discussie te voeren met elkaar.

Het consortium bestaat o.a. uit:

IMOSS, PosadMaxwan, Hogeschool Amsterdam, AM, BNSP, Nohnik, Space&matter, Harvard, Gemeente Amsterdam, Overmorgen, Eigen haard.

Dit allemaal onder de vleugels van Frank Suurenbroek, Jolanda Tetteroo en Lyske Gais de Bildt.

Meer informatie over het RAAK-mkb programma is hier te vinden