Lecture over de transformatie van de Ivoordreef, Utrecht

Op 22 januari geeft Joram van Otterloo een pitch over de transformatie van de Ivoordreef, in Utrecht Overvecht. Architectuurcentrum aorta organiseert een serie lectures over de toekomst van onze leefomgeving, waarin de uitdagingen van de stad van morgen ontrafeld worden.

De transformatie van de naoorlogse wijk!

Op 22 januari geeft Joram van Otterloo (partner en stedenbouwkundige bij IMOSS) een pitch over de transformatie van de Ivoordreef, in Utrecht Overvecht. Architectuurcentrum Aorta organiseert een serie lectures over de toekomst van onze leefomgeving, waarin de uitdagingen van de stad van morgen ontrafeld worden.

Op de avond wordt de rol van erfgoed in de vernieuwing, verdichting, energietransitie en klimaatadaptatie van naoorlogse wijken nader bekeken en dieper op ingegaan. Voor info bezoek de pagina van Aorta hier.

Menselijke maat en netwerk

Wat ons betreft zit de crux hem in het verkleinen van de schaal, het terugbrengen van de menselijke maat en het vervlechten van plekken door de introductie van nieuwe en prettige netwerken. Hiermee wordt er als het ware een extra laag toegevoegd, aan het CIAM systeem, dat op grotere schaal diverse netwerken aan elkaar knoopt.

Ruimte om te verblijven

Daarnaast liggen er kansen in het af’schalen’ van de straatprofielen, waarbij de focus op de mens komt te liggen en niet op de auto. Door het bestaande netwerk anders te configureren, in te richten en van functie te veranderen, door nieuwe overgangen te ontwerpen en te introduceren, ontstaat er een olievlekwerking waar andere projecten en transformaties op aan kunnen haken, met als start de transformatie van de Ivoordreef.

Meer informatie over het project aan de Ivoordreef, klik hier om door te gaan op de projectpagina.