Kwaliteitsimpuls voor het Waterfront Aalsmeer

IMOSS werkte in een intensief participatieproces drie modellen uit met een verschillend ambitieniveau en kostenplaatje. De gemeente heeft haar voorkeur uitgesproken voor het 'droommodel', dat is uitgewerkt tot een schetsontwerp.

De gemeente Aalsmeer beschikt met de aanwezigheid van de Westeinderplassen over een prachtig waterfront. In de Gebiedsvisie 2020 is de ambitie uitgesproken om dit Waterfront aantrekkelijker en beter bruikbaar te maken voor bewoners van Aalsmeer en bezoekers uit de omgeving. Aalsmeer krijgt hiermee een ‘gezicht aan het water’. Naast de gemeente heeft Stichting Leefomgeving Schiphol heeft geld gereserveerd om dit project te realiseren. De gemeente en SLS hebben de gezamenlijke wens om breed gedragen plannen te ontwikkelen, zodat dat het nieuwe waterfront van grote maatschappelijke waarde zal zijn. 

IMOSS werkte in een intensief participatieproces drie modellen uit met een verschillend ambitieniveau en kostenplaatje. De gemeente heeft haar voorkeur uitgesproken voor het ‘droommodel’, dat is uitgewerkt tot een schetsontwerp. Om de kwaliteitsambitie van het Waterfront te kunnen borgen, heeft IMOSS een Esthetisch Programma van Eisen opgesteld die zal worden gebruikt in de aanbesteding. Het schetsontwerp geeft de ruimtelijke ambitie weer op grote lijnen, het Esthetisch PVE vormt de kwaliteits-richtlijn in de uitwerking. 

Tijdens het vervolgproces zal IMOSS indien nodig betrokken zijn om in samenwerking toe te werken naar de realisatie van een levendig Waterfront voor Aalsmeer. 

Voor het project is een website ‘Aalsmeer Waterfront’ gemaakt waar alle informatie terug te vinden is en het laatste nieuws wordt getoond.