Duurzame mobiliteitsoplossingen

IMOSS is dé specialist in duurzame mobiliteitsoplossingen uit Amersfoort. Last-mile-mobility of micro-mobility zal ons dagelijks leven steeds meer gaan beïnvloeden. Wat is last-mile-mobility? Over het algemeen spreken we in verkeerskundige termen over voor- en natransport over een korte afstand en tijd. Onze experts uit Amersfoort vertellen graag meer hierover en over andere duurzame mobiliteitsoplossingen.

Last-mile-mobility als een van de duurzame mobiliteitsoplossingen van ons bureau uit Amersfoort

Voor- en natransport naar zogeheten transportation hubs is altijd een uitdaging. U kunt denken aan een elektrische step om naar het station te gaan. De kern van het principe is dat de drempel om uzelf te verplaatsen veel kleiner wordt. Met andere woorden: de mobiliteitsradius wordt versterkt en vergroot. Een elektrisch step kan overigens een schakel zijn in een veel grotere mobiliteitsketen. Een dergelijk stepje past natuurlijk prima in de achterbak van de elektrische Nissan Leaf/BMW i3 of trein of tram. De OV-fiets is uiteraard ook een goed voorbeeld van last-mile-mobility, echter de ‘fun-factor’ van een elektrisch stepje is velen keren hoger. Het gaat daarom dus niet alleen over de kortere afstanden en tijd, maar ook de kwaliteit van de reis telt mee.

Duurzame mobiliteit

Bij IMOSS zijn we sinds kort begonnen met het uitrollen van onze versie van een mobiliteitsconcept. Alle medewerkers hebben toegang tot de Buurauto (lokaal deelauto concept) met uitsluitend elektrische auto’s (Nissan Leaf/BMW i3) via een app. Ook worden er elektrische stepjes aangeschaft. Het gevolg is dat men geen vaste auto meer nodig heeft. We geloven echt in deze nieuwe mobiliteitsconcepten en dat deze een wezenlijk onderdeel vormen of gaan vormen van het stedenbouwkundig ontwerp van de stad en buitenruimte. De afgelopen eeuw zijn we driftig bezig geweest onze steden te ontwerpen rondom automobiliteit en zo de stad van de toekomst te creëren. Er staat ons een spannende tijd te wachten als we dit ontwerpconcept verlaten en met de nieuwe micro-mobility concepten woon-, leef- en werkomgeving gaan maken.

Try – fail – repeat

IMOSS uit Amersfoort is in ieder geval proefondervindelijk bezig nieuwe duurzame mobiliteitsoplossingen (deelauto’s en e-steps) te testen. In veel steden in Europa wordt de deelstep veelvuldig gebruikt, Nederland is het enige land in de EU waar de e-step nog niet als vervoersmiddel wordt erkend. Onze ervaringen in Kopenhagen tijdens onze bureauexcursie waren erg positief. Wij geloven dat een goede last-mile-mobiliteit nog de ontbrekende schakel is om de manier hoe wij ons verplaatsen te verduurzamen en slimmer te maken.

Ga in gesprek met onze professionals

Wilt u meer weten over de duurzame mobiliteitsoplossingen op het gebied van stadsontwikkeling van onze professionals uit Amersfoort? Ga dan gerust met ons in gesprek, wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden als u belt naar 033 448 15 46 of een e-mail stuurt naar info@imoss.nl. Tevens kunt u ons contactformulier invullen.