Gewonnen selectie, Leeuwarden Middelsee!

Feest! Via een meervoudige onderhandse aanbesteding heeft IMOSS we de selectie gewonnen om vorm te geven aan het stedenbouwkundig basisplan Middelsee in Leeuwarden. Een locatie gelegen aan de zuidzijde van Leeuwarden, ten westen van Zuidlanden.

Feest! Via een meervoudige onderhandse aanbesteding heeft IMOSS de selectie gewonnen om vorm te geven aan het stedenbouwkundig basisplan Middelsee in Leeuwarden. Een locatie gelegen aan de zuidzijde van Leeuwarden, ten westen van Zuidlanden.

Onze visie gaat uit van het vormgeven aan het basisplan vanuit twee lagen, enerzijds het landschappelijke raamwerk en anderzijds het sociale raamwerk. Het landschappelijke raamwerk doet uitspraken over onder andere klimaatadaptieve principes, watersystemen, biodiversiteit, hittestress en legt het interne en externe netwerk vast waarmee aangehaakt wordt op de omgeving. Dit raamwerk gaat door de schalen heen en mondt uit in een fijnmazig netwerk tot aan de voordeur. Het sociale raamwerk valt uiteen in een tweetal hoofd thema’s, 1. Verbinden en 2. Verblijven. Dit raamwerk gaat over de mens, ontmoeten, doelgroepen, (fysiek) verbindingen en sociale cohesie.

Beweegvriendelijkheid staat voorop, waarbij te voet of te fiets de voorkeur krijgt boven de auto. Door deze twee te integreren ontstaat het zogenaamde interactielandschap. De inverse van deze structuren leidt tot de toekomstige ontwikkelvelden.

Via onze methodiek van parametrisch ontwerpen geven we binnen deze kwalitatieve raamwerken feitelijk vorm aan de toekomstige leef-, en groenmilieus, waarbinnen op integrale wijze inzicht wordt geboden in de kwantitatieve kant van het verhaal, om zo de ambities nog scherper neer te zetten.

Op deze wijze gaan we de komende maanden vormgeven aan deze bijzondere nieuwe wijk van circa 2500 woningen, we hebben er zin in!