Excursie en participatieavond Sportpad Roelofarendsveen

IMOSS is momenteel bezig met de ontwikkeling van een masterplan voor het Sportpad in Roelofarendsveen. Een groot deel van de bebouwing en velden is gedateerd en de gemeente ziet kansen om het sportgebied integraal te herinrichten, mede aangejaagd door de komst van een IKC. Gezien de beperkte ruimte ligt er een uitdaging op het gebied van dubbel ruimtegebruik en het samensmelten van verenigingen.

IMOSS is momenteel bezig met de ontwikkeling van een masterplan voor het Sportpad in Roelofarendsveen. Een groot deel van de bebouwing en velden is gedateerd en de gemeente ziet kansen om het sportgebied integraal te herinrichten, mede aangejaagd door de komst van een IKC. Gezien de beperkte ruimte ligt er een uitdaging op het gebied van dubbel ruimtegebruik en het samensmelten van verenigingen. 

Roelofarendsveen, Sportpad

In dit project werken wij nauwgezet samen met de Gemeente Kaag en Braassem en verschillende verenigingen rondom het Sportpad. IMOSS ondersteunt de gemeente op het gebied van het stedenbouwkundig ontwerp en is momenteel bezig met het opstellen van verschillende scenario’s om samen met de verschillende partijen tot een gedragen masterplan te komen. Met de verenigingen, onderwijsinstellingen en de gemeente zijn er een aantal inspraak-/informatieavonden geweest en heeft er een excursie plaatsgevonden om inspiratie op te doen voor slim dubbelgebruik en integratie van verschillende functies bij een drietal sportcomplexen:

  1. Sportcampus Zuiderpark in Den Haag
  2. Sportpark Willem Alexander in Schiedam
  3. Clubverzamelgebouw Varkenoord in Rotterdam

Naar aanleiding van deze excursie is een set bouwstenen gemaakt als input voor een participatieavond met de verschillende verenigen en organisaties, waarbij met deze bouwstenen op de plankaart een reeks scenario’s zijn bedacht, op basis van een drietal thema’s zoals ‘verbreden, verspreiden en verbeteren’ door de gemengde groepen.

Deze manier van werken geeft ons beter inzicht in de belangen van de verschillende verenigingen, in de ruimtelijke mogelijkheden van de plek en tegelijk zorgt dit voor draagvlak en ‘out of the box’ gedachten. Hiermee kunnen wij de ideeën samenvoegen tot drie uitgewerkte scenario’s.