Eerste inloopavond Jonge Veenen fase 3 – Moerkapelle

Om het succesverhaal van de Jonge Veenen te kunnen voortzetten heeft IMOSS in samenwerking met gemeente Zuidplas en VOSPlan Vastgoedontwikkeling B.V. / Batenburg B.V. de afgelopen maanden gewerkt aan het opstellen van een schetsontwerp voor de derde en laatste fase van deze woonwijk.

Afronding van De Jonge Veenen

In Moerkapelle-oost ligt woonwijk de Jonge Veenen. Sinds 2015 kunnen bewoners hier genieten van de natuur van het groene hart, in een moderne woonwijk met een rijk traditioneel uiterlijk. Het masterplan dat IMOSS in samenwerking met gemeente Zuidplas heeft opgesteld bestaat uit drie fases. De eerste fase is in 2015-2016 opgeleverd en momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de tweede fase. 

Om het succesverhaal van de Jonge Veenen te kunnen voortzetten heeft IMOSS in samenwerking met gemeente Zuidplas en VOSPlan Vastgoedontwikkeling B.V. / Batenburg B.V. de afgelopen maanden gewerkt aan het opstellen van een schetsontwerp voor de derde en laatste fase van deze woonwijk. 

De sfeer van toen

De Jonge Veenen fase drie wordt een woonomgeving passend bij een mix aan doelgroepen. Er wordt ingezet op een woongebied waar meerdere generaties naast elkaar kunnen leven, wat bijdraagt aan de toekomstbestendigheid van de buurt. Net als in de eerste twee fases is ‘ruimte’ een leidend begrip: groene ruimte direct aan de woning en ruim zicht op het landschap. 

Schetsontwerp De Jonge Veenen fase 3

Een groen venster richting de polder vormt de drager van een landschappelijke structuur waar wordt ingezet op klimaatadaptiviteit, spelen en ontdekken. Natuurvriendelijke oevers dragen bij aan de biodiversiteit, en langs een informele wandelroute bevinden zich meerdere natuurlijke speelaanleidingen aan en in het water. Doordat er één centrale auto-ontsluiting is in het gebied, is het rustig en veilig om te wandelen en te spelen. De auto wordt aan de binnenzijde van de bouwblokken geparkeerd en domineert het beeld in de openbare ruimte niet. De mens als gebruiker van een aantrekkelijke openbare ruimte staat centraal samen met flora en fauna. Het stimuleren van wandelen en buiten zijn draagt bij aan een gezonde leefomgeving: een voorwaarde voor een toekomstbestendige buurt. 

Samen naar een ontwerp

IMOSS werkt niet enkel nauw samen met de gemeente, maar ook met bewoners uit Moerkapelle. Tijdens een inloopavond is het schetsontwerp voor de Jonge Veenen fase 3 gepresenteerd en konden bewoners uit Moerkapelle en omgeving vragen stellen en ideeën meegeven. Met deze input krijgen wij een beter beeld van wat er speelt in Moerkapelle, bij de mogelijk toekomstige bewoners en bij de omwonenden.

Met al deze kennis en informatie gaan wij aan de slag om het schetsontwerp verder uit te werken tot een stedebouwkundig plan tot een woonwijk waar Moerkapelle trots op kan zijn.