CURIEDEX: EEN VOORBEELDPROJECT VOOR ZANDVOORT

Trots! Curiedex, Een landschapplijk rustpunt in Zandvoort, een ontwikkeling waarin klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit aan de basis hebben gestaan voor de verdere visievorming. En dat op één van de meest verharde […]

Trots! Curiedex, Een landschapplijk rustpunt in Zandvoort, een ontwikkeling waarin klimaatadaptatie en natuurinclusiviteit aan de basis hebben gestaan voor de verdere visievorming. En dat op één van de meest verharde stukjes Zandvoort. Een ontwikkeling waarin het omliggende landschap op vernieuwende en compacte wijze naar binnen wordt gehaald, waarbij het gevoel van de duinen al begint bij je voordeur!

Dit landschap wordt op bijzondere wijze vormgegeven en loopt tot in de haarvaten van de buurt, je gooit je voordeur open en je staat er! Je stapt naar buiten in een autovrije straat, welke eigenlijk geen straat genoemd kan worden, het is immers één van de vele fijne plekken in dit nieuw stukje Zandvoort.

een plek gericht op mensen, ontmoeten en natuur

Dit is de plek waar je op spontane wijze de buren gedag zegt en waar de allerkleinste veilig buiten kunnen spelen, hier leren ze fietsen! Deze straatjes bieden toegang tot het centraal gelegen park, een park als spil dient in zowel deze buurt, maar ook in de gehele wijk.

Landschap als centrale drager

Half-open liggen als een soort van vingers in het landschap waarbij het park tot aan de achtertuin wordt doorgetrokken. Het gebied bij deze achtertuinen krijgt een meer semi-openbaar en collectief karakter, hier heb je privacy en geniet je van de natuur. De auto wordt afgevangen aan de rand, waardoor het gehele gebied autovrij is. Auto’s parkeren onder de woonblokken. Hierdoor ontstaat er een compacte, maar vriendelijke woonbuurt. Echt Zandvoorts, maar tot geheel eigentijds.

Klimaatadaptatie en duurzaamheid als intergraal onderdeel

Ook op de samenwerking zijn we trots! Sinds begin 2020 zijn we samen met de grondeigenaren en met de gemeente bezig met dit plan. Het resultaat is een stedenbouwkundige visie voor de Curiedriehoek en het Corodex terrein in Zandvoort (Nu Curiedex). Een locatie waar in het verleden al veel voor getekend en over geschreven en gepraat is, maar waarbij een echte ontwikkeling nooit van de grond is gekomen. Onze aanpak en visie heeft wat dat betreft tot een doorbraak geleid met als resultaat een visie waar we trots op mogen zijn! In de visie hebben we ingezet in een kwalitatief hoogwaardig raamwerk van ruimtes en plekken, met als contramal ontwikkelvelden. Deze ontwikkelvelden liggen qua invulling niet voor 100% vast, hiermee wordt ruimte geboden aan toekomstige ontwikkelingen in de de markt. Het proces ging uit van een gedegen en participatieve aanpak, hierin stond zowel kwaliteit als inzicht centraal. Door ons systeem van parametrisch ontwerpen werd het mogelijk om vanaf de eerste schets direct met de grondeigenaren ook te praten over haalbaarheid, financiën en fasering. Voor de gemeente gaf deze aanpak het inzicht in: ‘past het parkeren wel?’, ‘Doen we recht aan onze woonvisie?’. Door dit juist in een vroeg stadium te koppelen aan de kwaliteit die we voor ogen hadden begreep iedereen waar het over ging en wat het streven naar een bepaalde ambitie ging opleveren. De samenwerking was erg fijn, nu op naar de volgende stap!

De stedenbouwkundige visie Zandvoort, Curiedex is via deze link te downloaden.