Brinken in de Zoom, Harderwijk

Zo’n honderd woningen erbij in de Groene Zoom tussen Harderwijk en Ermelo

Kleinschalige stedenbouw in een agrarische setting.


In de Groene Zoom tussen Harderwijk en Ermelo ligt een bijzondere woningbouwlocatie die IMOSS heeft ontworpen. Het is een andere vorm van stedenbouw waarbij niet de auto, maar het agrarisch landschap centraal staat in het ontwerp.

Je woont niet in een woonwijk of buurt, je woont op een boerenerf of aan een brink. Naast het bijzondere stedenbouwkundig concept is in ontwerp veel aandacht voor klimaatadaptatie, biodivesiteit en duurzaamheid. Doordat rondom de brinken een agrarisch landschap wordt gemaakt ontstaat er een prachtig leefgebied voor flora en fauna.

In de brinken is minimale verharding toegepast waardoor hittestress afneemt en de waterdoorlatendheid wordt verbeterd.

Een project van IMOSS bureau voor stedebouw samen met Van De Kolk. De Stentor heeft er een artikel over geschreven. Lees hier het artikel.