Biodiversiteit in Kop van Waal, Tiel

In Tiel wordt momenteel een woonwijk gerealiseerd van circa 125 woningen. De opzet van de wijk is anders dan men mag verwachten. In plaats van de ‘traditionele’ straat is de wijk opgezet aan de hand van een groen/blauwe buitenruimte vol met biodiversiteit. Ingebed in het landschappelijke karakter van de Echtelsedijk met de uiterwaarden en de Vijverberg wordt een nieuwe woon- en leefomgeving gerealiseerd.

Artikel “Biodiversiteit in Kop van Waal door IMOSS”

In opdracht van De Groene Weerd (samenerkinge tussen Synchroon en de BAM) heeft IMOSS het stedenbouwkundig plan en inrichtingsplan gemaakt voor het project “Kop van Waal” in Tiel. De architectuur is uitgewerkt door Mulleners + Mulleners architecten. De natuur is de drager van het plan, naar aanleiding daarvan heeft Synchroon een artikel gepubliceerd in hun themanummer “Synchroon met de stad” Biodiversiteit.

Voor IMOSS is biodiversiteit simpelweg de verscheidenheid van leven in een bepaald gebied. Daarmee bedoelen we letterlijk van micro tot macro niveau, van regendruppel tot de aarde als geheel. Vrijwel alles wat we eten of gebruiken is direct of indirect terug te herleiden tot biodiversiteit. Zonder bijen en hommels worden gewassen niet bestoven waardoor een groot deel van onze voedselproductie stil valt.

Het park midden in Kop van Waal, zorgt voor de verbinding tussen de woningen, de wadi en uiterwaarden.

Biodiversiteit is niet beperkt tot natuurgebieden. Juist ook in stedelijk gebied groeit en bloeit een groot deel van de flora en fauna die bijdraagt aan biodiversiteit. Van insecten tot vogels tot gewassen en fruitbomen. Door in de inrichting van nieuw stedelijk gebied rekening te houden met biodiversiteit, kunnen we bio-inclusieve woonomgevingen ontwerpen en daarmee een belangrijke bijdrage leveren aan de instandhouding van de Nederlandse biodiversiteit.

Naast dat een bio-inclusief ontwerp bijdraagt aan biodiversiteit levert het ook prachtige woon- en leefomgevingen op. Dat heeft een positieve invloed op de mens, op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. Tegelijkertijd heeft het ook economische voordelen. Daarnaast biedt een bio-divers woonlandschap: verkoeling in de zomer, zuivering van de lucht, beperking van geluidsoverlast, verbetering van sociaal klimaat en het vasthouden en bergen van regenwater. Dit draagt allemaal bij aan een fijnere woon- en leefomgeving.

Hier ligt de kans voor nieuwe ontwikkelingen in het stedelijk gebied. Er is voldoende kennis om dit te doen. Door bio-inclusief te ontwerpen, ontwikkelen en te bouwen. Niet achteraf groen aanbrengen maar bewust rekening houden met soorten rijkdom en versterken van specifieke soorten. Om daarmee bij te dragen en in te haken op een veel groter groen netwerk.

In Tiel wordt momenteel een woonwijk gerealiseerd van circa 125 woningen. De opzet van de wijk is anders dan men mag verwachten. In plaats van de ‘traditionele’ straat is de wijk opgezet aan de hand van een groen/blauwe buitenruimte vol met biodiversiteit. Ingebed in het landschappelijke karakter van de Echtelsedijk met de uiterwaarden en de Vijverberg wordt een nieuwe woon- en leefomgeving gerealiseerd. De uiterwaarden en de dijk zijn een onderdeel van het robuust natuurnetwerk langs de Waal. In dit netwerk hebben we het ontwerp voor het Vijverterrein ingepast. De nieuwe wijk is onderdeel geworden van de nieuwe klimaatdijk. Doordat de oude dijk is opgehoogd en verbreed en we gebruik hebben gemaakt van de hoogte verschillen. De nieuwe wijk is gebouwd op verschillende niveaus, oplopend richting de dijk. De bebouwing en de openbare ruimte maken gebruik van deze hoogteverschillen en met name de biodiversiteit die we beogen in de openbare ruimte, plukken hier letterlijk de vruchten van.

Naast deze zorgvuldig vormgegeven openbare ruimte, is in de architectuur ook gezocht naar versterking van de biodiversiteit. Het toevoegen van nestkasten en/of deels open voegen en neststenen voor vleermuizen, behoren tot het palet van ingrepen die een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Door gebruik te maken van speciale dakpannen met openingen en speciale gootsystemen, kunnen er mooie plekken voor nesten ontstaan voor de huismus en de gierzwaluw. Het toepassen van mos-sedumdaken draagt ook bij aan een rijk insecten biotoop in de wijk.

Hiermee is er een leefomgeving ontstaan voor mens, dier en plant. Dus niet alleen voor bewoners in hun nieuwe huis maar ook de medebewoners in de vorm van vogels, kleine zoogdieren en insecten, kortom een integrale, bio-diverse omgeving.

Voor meer informatie zie de projectpagina op onze site.

Lees het geheel artikel op de site van Synchroon.