Bewonersavond in Hagestein, 8 november

Bewonersavond in Hagestein, dinsdag 8 november

Volgende week dinsdagavond 8 november gaan IMOSS en de gemeente Vijfheerenlanden rond de tafel met de inwoners van Hagestein om de eerste ideeën voor de dorpswoonvisie te bespreken!

We zullen verschillende denkrichtingen doornemen voor de toekomst van Hagestein. Waarin thema’s zoals groen, water, hittestress, mobiliteit en sociale cohesie centraal staan. Het doel is om tot een plan te komen voor een toekomstbestendige, leefbaar en vitale dorpskern.

Het realiseren van een multifunctioneel centrum met de OBS Meester Vos, dorpshuis de Biezen, gymzaal, BSO en kinderopvang op de meeste logische locatie is onderdeel van de dorpswoonvisie.

We hopen er samen in te slagen om de identiteit van Hagestein te behouden en te versterken, en tegelijkertijd een gezond dorp met nieuwe ontwikkelingen te verwerkelijken.