Bestuur Gemeente Kaag en Braassem stelt ontwerp inrichting IKC Leimuiden vast

Het bestuur van de Gemeente Kaag en Braassem heeft het ontwerp onlangs vastgesteld, zodat een start gemaakt kan worden met de verdere uitwerking en realisatie van het ontwerp. In 2019 wordt gestart met de uitvoering zodat het Integraal Kindcentrum bij de start van het schooljaar 2020-2021 in gebruik kan worden genomen.

Presentatie inrichting infrastructuur rond IKC Leimuiden

In de dorpskern van Leimuiden wordt een Integraal Kindcentrum ontwikkeld. In dit project worden de accommodaties van Stichting Peuterspeelzalen SamenEEN, Kinderopvang Snoopy, en maar liefst drie basisscholen (De Kleine Wereld, De Torenvalk en De Schakel) in één gebouw ondergebracht. IMOSS is door de gemeente Kaag en Braassem gevraagd om mee te denken over de stedenbouwkundige inpassing en de inrichting van de infrastructuur rond het nieuwe complex.  Op 12 december is het Voorlopig Ontwerp van van het inrichtingsplan aan de inwoners van het dorp gepresenteerd. Het plan van IMOSS zet in op optimale bereikbaarheid en verkeersveiligheid voor voetgangers en fietsers. Een centrale fietscorridor dwars door het nieuwe gebied vormt een belangrijke aanvulling aan de bestaande infrastructuur. Autoverkeer wordt op acceptabele afstand afgewikkeld waarbij verkeersoverlast voor de omwonenden tot een minimum wordt beperkt.

Het bestuur van de Gemeente Kaag en Braassem heeft het ontwerp onlangs vastgesteld, zodat een start gemaakt kan worden met de verdere uitwerking en realisatie van het ontwerp. In 2019 wordt gestart met de uitvoering zodat het Integraal Kindcentrum bij de start van het schooljaar 2020-2021 in gebruik kan worden genomen.

Wij hebben voorafgaand aan het ontwerp van de openbare ruimte een Integrale Ruimtelijke notitie opgesteld. Vanuit het schaalniveau van het gehele dorp is bekeken welke kansen er liggen en op welke wijze deze ontwikkeling zo goed mogelijk aangesloten kan worden op de omliggende wijken. De notitie is via deze link de downloaden.