Beneden-Leeuwen, een nieuw levendig dorpshart

Het centrum van Beneden-Leeuwen wordt de komende jaren aantrekkelijker, leefbaarder en toekomstbestendig ingericht. Dit doen we aan de hand van het project ‘Levendig Leeuwen’. Het project Levendig Leeuwen gaat over de herinrichting van de Zandstraat (vanaf de kruising met het Zijveld tot de kruising met de Dijkstraat), de Molenlaan, de Sportlaan, de Wielstraat en het evenemententerrein. Leefbaarheid (winkelen en wonen), veiligheid, vergroenen, klimaatadaptatie en inclusiviteit staan centraal bij de herinrichting.

Op 13 en 14 juli is de derde bijeenkomst geweest waar bewoners en ondernemers hun reactie hebben kunnen geven op het voorlopig ontwerp van de Zandstraat, Dorpsplein en omgeving. Met de informatie van de vorige bijeenkomsten is er een voorlopig ontwerp opgesteld. De komende tijd gaan we aan de slag al de opmerkingen, suggesties en aanbevelingen te bundelen en te vertalen naar een definitief ontwerp.

Aanleiding

De huidige inrichting van de Zandstraat als winkelstraat, het Dorpsplein, de Sportlaan en aangrenzende straten is van onvoldoende kwaliteit. Er ontstaan verkeersonveilige situaties waardoor de Zandstraat niet als een prettige winkelstraat wordt ervaren. Het Dorpsplein is functioneel ingericht waar verharding en ruimte voor geparkeerde auto’s domineren. Het winkelcentrum en dorpshart in de vorm van het Dorpsplein liggen op een steenworp afstand van een waardevol recreatief- en natuurgebied de Wiel, maar de kwaliteit van deze groene / open ruimte wordt nog onvoldoende benut. 

Levendig Leeuwen

Met de herinrichting van het winkelhart (Zandstraat, Dorpsplein, Sportlaan, Molenlaan en Wiel) wordt een kwaliteitsslag gegeven aan het centrum van Beneden-Leeuwen. Tegelijkertijd staan we voor grote opgaven ingegeven door klimaatverandering, verandering van mobiliteit en winkelgedrag. Deze opgaves vragen om op een andere manier na te denken over de invulling en gebruik van de openbare ruimte. De stapeling van opgaves, ambities en wensen vraagt om een slimme en integrale aanpak over hoe we om moeten gaan met de beschikbare maar schaarse ruimte. Meekoppelkansen en meervoudig ruimtegebruik zorgen voor een toekomstbestendige ruimte die zowel toekomstbestendig is en tevens bijdraagt aan een leefbaar en aantrekkelijk winkelhart.

Voor meer informatie over het project is de site van de Gemeente West Maas en Waal te bekijken.