Amersfoort, start bouwwerkzaamheden Vreekamp garage

IMOSS heeft in opdracht van Schoonderbeek het stedenbouwkunidg plan gemaakt dat middels een zorgvuldig participatie traject tot stand is gekomen.

Klein maar fijn. Amersfoort staat voor een grote volkshuisvestelijk opgave. Eigenlijk in heel Nederland is de vraag naar nieuwe woningen groot, in alle verkiezingsprogramma’s staat de woningbouwopgave hoog op de agenda.

De vraag is niet of we dat binnen of buiten de stad gaan oplossen; naar alle beschikbare ruimte moet worden gekeken. Zowel binnenstedelijk als buiten de steden vraagt dit om een zorgvuldige stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing. In gesprek gaan met de buurt is daar een essentieel onderdeel van, niet alleen om draagvlak te creëren maar vooral om samen naar oplossingen te zoek voor de juiste invulling.

sloopwerkzaamheden voormalige Vreekamp garage

“Enkele jaren geleden werd de oude garage Vreekamp gekocht door bouwer en ontwikkelaar Schoonderbeek. Die maakte met stedenbouwbureau IMOSS een plan om na de sloop op de locatie van de garage een drie verdiepingen omvattend complex met dertig appartementen te verwezenlijken. Het gaat om middeldure huur- en koopwoningen. Schoonderbeek heeft de omwonenden en de wijk Koppel nadrukkelijk bij de sloop en nieuwbouw betrokken. Het nieuwe woningbouwblok op de hoek van de Meridiaan moet niet alleen bijdragen aan de woningbouwopgave waarvoor de gemeente zich vanwege de woningnood gesteld ziet, maar ook de sfeer aan het eind van de winkelstrip in de wijk Koppel verbeteren.” (bron AD)

IMOSS heeft in opdracht van Schoonderbeek het stedenbouwkunidg plan gemaakt dat middels een zorgvuldig participatie traject tot stand is gekomen. Tevens is er een HER (Hoogbouw effect rapportage door IMOSS opgesteld en hebben we de inrichting van het binnen terrein ontworpen. Parkeren wordt op het binnen terrein opgelost. Door slim te vergroenen en bomen toe te voegen, draagt dit bij aan een prettig binnen terrein en zorgt tevens voor privacy richting de aangrenzende bestaande woningen.

Inmiddels zijn de sloopwerkzaamheden gestart en krijgt Amersfoort straks 30 middeldure huur- en koopwoningen bij.

Het stedenbouwkundig plan incl. de HER (hoogbouw effect rapportage) kan via deze linkt beken worden.

Lees het artikel in het AD hier.