Amersfoort Ruimtelijke onderbouwing herontwikkeling ROC Zangvogelweg vastgesteld

In opdracht van Profund/Schoonderbeek heeft IMOS de ruimtelijke randvoorwaarden voor de herontwikkeling van de voormalige ROC-locatie aan de Zangvogelweg opgesteld. Het stedenbouwkundig plan vormt daarmee de basis voor het nieuwe bestemmingsplan, de architectonische uitwerking en de inrichting van de buitenruimte.

Gister avond zijn de Ruimtelijke Randvoorwaarden herontwikkeling ROC Zangvogelweg vastgesteld.

De Raad heeft besloten de ruimtelijke randvoorwaarden vast te stellen voor de ontwikkeling het ROC-pand aan de Zangvogelweg 140. Deze behelzen o.a. een maximum van 150 appartementen, waarvan minimaal 35% sociale huur; een appartementengebouw van maximaal 19 lagen (ca. 60m) hoog; een appartementengebouw van maximaal 7 lagen (ca. 23 m) hoog. Omdat de herontwikkeling van de Zangvogelweg 140 een particulier initiatief is, zijn de ruimtelijke randvoorwaarden het resultaat van een intensieve samenwerking tussen ontwikkelaar en gemeente.Doel van deze vaststelling is om een start te kunnen maken met de ontwerpfase van de bouwplannen dat uiteindelijk resulteert in het opstellen van een bestemmingsplan. Op basis van de vastgestelde ruimtelijke randvoorwaarden gaat de ontwikkelaar de plannen verder uitwerken.

Stedenbouwkundige visie

In de groen-blauwe as -of ook wel Valleikanaalzone genoemd- zijn reeds verschillende hoogbouwcomplexen aanwezig. Rond de kruising met de Hogeweg wordt binnenkort een bouwhoogte van 21 lagen gerealiseerd. De stedenbouwkundige visie bouwt voort op de kwaliteit van de Valeikanaalzone. Bij de inrichting van het plangebied is de landschappelijke waarde van de buitenruimte een belangrijk uitgangspunt. De ecologische waarde van de Valleikanaalzone kan versterkt worden door het toevoegen van een kikkerpoel. Ook liggen er kansen voor recreatieve routes. Het aanleggen van wandelpaden met vlonders maakt het mogelijk over de kikkerpoel te lopen. De landschappelijke inrichting wordt compleet gemaakt met grassoorten, heesters en en bomen. De gebouwen staan solitair in het groen. Ze hebben geen oriëntatie aan de straat, maar kennen een alzijdig gevelbeeld zonder gallerijen. In vorm en materialisering verschillen ze van elkaar. Om de buitenruimte groen te houden is het parkeren ondergronds opgelost. Alleen voor bezoekers is er een kleine parkeerkoffer beschikbaar met 49 parkeerplaatsen. Aan deze zijde bevindt zich ook de entree van de parkeergarage.

Inrichting buitenruimte

IMOSS heeft de opdracht de buitenruimte rond de gebouwen verder uit te werken tot een inrichtingsplan. In het stedenbouwkundig plan is reeds de basis gelegd voor een hoge ambitie en kwalitatief hoogwaardige uitstraling van de buitenruimte. De buitenruimte rondom de bebouwing is de drager van de plek en verbindt het geheel met de omgeving. De inrichting draagt bij aan de groene sfeer van het Valleikanaal en doet mee in het campusachtige gevoel wat kenmerkend is voor deze groen-blauwe zone. De groene sfeer rondom het kanaal is voelbaar vanaf de Zangvogelweg.

Via deze link is de projectpagina te bezoeken. De stukken uit de raadsvergadering van 19 feb zijn via deze link te bekijken.