Amersfoort, Blekerseiland door de jaren heen

De Stadsring die tussen 1956 en 1958 aan de zuidzijde van de binnenstad is aangelegd, verbond de Amsterdamseweg aan de westzijde met de Hogeweg aan de oostzijde van Amersfoort. Doorgaand verkeer van west naar oost zou voortaan met een halve ringweg om de binnenstad heen worden geleid. In de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw is in de achterliggende wijk het verleden bijna volledig uitgewist. Slechts in straatnamen wordt verwezen naar de historie van de plek. Cavalariestraat, Boreelstraat, Galoppeerbaan verwijzen naar de Willem III Kazerne en Amersfoort als garnizoensstad. De Hoopstraat, De Vlijtstraat en de Blekerssingel naar de wasserijen die ooit op het Blekerseiland hebben gestaan.

Transformatie kansen Stadsring-Oost

Aan de zuidoostzijde van het historische centrum van Amersfoort ligt het oostdeel van de Stadsring, langs en door deze plek lopen twee radialen van de stad, de Hogeweg en de Heiligenbergerweg. De randen van de locatie worden begrensd door de Flierbeek en de Heiligenbergerbeek.

Kansen voor transformatie

De locatie wordt gekenmerkt door een strook van kantoorpanden uit de jaren 80, die een harde scheiding vormen tussen de stad, de stadswallen en de woonwijk. De woonwijk stamt uit dezelfde periode als de kantoorstrook. Inmiddels is er een kantoorpand getransformeerd. De transformatie lost het probleem van de monofunctionaliteit en de gebrekkige relatie met de stad en het maaiveld niet op. Er ontstaat een éénmalige kans om de strook te transformeren (sloop-nieuwbouw) naar een levendig woongebied, met een prettige menselijke maat en schaal, passend bij de ambities van de stad en de Stadsring. Het nieuwe woongebied geeft allure aan de oostelijke Stadsring en vormt tevens een heldere en transparante overgang naar de achterliggende woonwijk.

Onderzoek naar potentie van de plek

IMOSS onderzoekt momenteel de reële transformatiepotentie van deze plek. Het onderzoek is nadrukkelijk een uitnodiging aan de grondeigenaar om met de gemeente samen verder vorm te geven aan de transformatie van de Stadsring-oost. Het onderzoek is bedoeld om bij sloop-nieuwbouw méér ruimte te bieden voor programma dan dat bij transformatie mogelijk zou zijn, dit om de eigenaar te verleiden mee te denken in de vervolgstap.

In het kader van de verschillende projecten in Amersfoort doen wij historisch onderzoek naar het ontstaan van Amersfoort en verloren historie. Kleine stukken Amersfoort zullen we de komende tijd onderzoeken en onze bevindingen doorover in de vorm van een whitepaper publiceren op onze website.

Download de whitepaper – Blekerseiland door de jaren heen

Lees voor meer info over ons onderzoek op de projectenpagina.

Download de whitepaper

Meer informatie kan je vinden in onze whitepaper Amersfoort, Blekerseiland door de jaren heen. Klik op de button om te downloaden.